Módosul a Földforgalmi törvény: jó hírek a pályakezdő gazdáknak

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország
A Földforgalmi törvény módosításáról is döntött a napokban az Országgyűlés, érdemi változásokat hozva ezúttal is a földszerzés szabályaiba. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára a pályakezdő gazdákra vonatkozó szabályokat mutatja be cikkében.

A legfontosabb változást talán az jelenti, hogy július 1-től jóval egyszerűbben szerezhetnek majd földet a pályakezdő fiatal gazdálkodók. Egyértelmű folytatása ez annak a folyamatnak, amely a generációváltást segíti elő a mezőgazdaságban egyrészről új jogszabályokkal, másrészről támogatásokkal és adókedvezményekkel.

Tíz hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak földet a pályakezdők

Az első 10 hektár megszerzésére nem kell alkalmazni az elővásárlási jog szabályait, ez a lehetőség elsősorban a pályakezdő, fiatal gazdálkodóknak jelent majd komoly segítséget.

Ezzel a lehetőséggel az a földműves élhet, akinek

  • sem most, sem a korábbiakban nem volt több termőföld összesen a tulajdonában, mint 10 hektár (ideszámolva a most megszerzendő föld területét is), egyúttal
  • már legalább 3 éve maximum 20 kilométeren belüli lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik (azt, hogy honnan kell számítani a 20 kilométert, itt írtunk.

Modellezve egy ilyen esetet: ha egy személy valaha már rendelkezett összesen 5 hektár földdel, hiába nincs már azóta az a tulajdonában, ezt a méretet is figyelembe kell venni. Ebben az esetben 5 hektár vásárolható kifüggesztés nélkül. Kormányhivatali jóváhagyásra és kamarai vizsgálatra viszont továbbra is szükség van.

A kisebb gazdaságokat támogathatja a helyi földbizottság is

Amikor a helyi földbizottság egy adásvételt véleményez, akkor elsősorban a Földforgalmi tv-ben foglalt szempontokra hivatkozhat az állásfoglalásában.

Ezek a szempontok bővültek most egy új elemmel, miszerint

  • amennyiben a vevő, illetve az elfogadó nyilatkozatot tevő személy tulajdonmérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn

vagy

  • a tulajdonában álló földek száma és a település átlagos üzemmérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn,

érvényesülhet a kis gazdaságok fejlődésének birtokpolitikai elve.

Mikortól kell alkalmazni ezeket a szabályokat?

Az új szabályokat – ahogy a Földforgalmi törvény többi módosítását is – a 2023. július 1-je után megkötött szerződéseknél kell alkalmazni. Ebből a szempontból tehát a szerződés megkötésének dátuma számít, így amennyiben egy adásvételt július 1-je előtt kötöttek, úgy teljesen mindegy, hogy mikor kerül sor a kamarai véleményezésre vagy a kormányhivatali döntésre, arra még a jelenlegi szabályok érvényesek.

Ha valaki 10 hektár fölötti állami földet vásárolt korábban, az 20 évre azt is vállalta, hogy a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el (ennek szabályairól itt írtunk). Erre a korlátozásra azért van szükség, hogy spekulatív céllal ne lehessen megvásárolni az állami földet, ennek biztosítására pedig elidegenítési és terhelési tilalom is feljegyzésre került az ingatlan tulajdoni lapján. Ez azonban indokolatlan akadályt jelentene a gazdaságátadásnál (ahol főszabály szerint családon belüli átadás történik), ezért jogszabályi szinten került kimondásra, hogy

gazdaságátadási szerződés esetén az Állam automatikusan, mindenféle kérelem nélkül hozzájárul az ilyen földek átadásához.

Fontos azonban, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom változatlan feltételek mellett továbbra is fennmarad a gazdaságátadás után is (természetesen a 20 évből hátralévő időre).

262/2010. Korm. rend. 29. § (10) bek.

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.