Gazdaságátadás: kedvező törvényi változások jöhetnek

Forrás: Getty Images
Országszerte komoly érdeklődés kíséri a gazdaságátadás lehetőségét, hiszen a jogi egyszerűsítések mellett pályázati forrás is kapcsolódik majd ehhez az újfajta szerződéshez. Ahogy arról korábban már beszámoltunk az Agroképen, már az Országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amely több agrárjogszabályt, így a gazdaságátadási törvényt is módosítja. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára ennek a törvényjavaslatnak a legfontosabb elemeit mutatja be.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie az átadónak?

– Első és legfontosabb szempont, hogy átadó az lehet, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt legkésőbb 5 éven belül eléri (tehát nagyságrendileg 60 éves életkortól lehet ilyen szerződést kötni). Életkori felső határa természetesen nem lesz az átadói pozíciónak, tehát valaki akár 100 évesen is dönthet az átadás mellett.

– Az átadónak őstermelőnek vagy egyéni vállalkozónak kell lennie legalább 10 éve (kedvező változás, hogy a 10 év meglétét nem egyvégtében vizsgálják majd, hanem összesen, a pályafutása alatt)

– Azok a földek adhatók át, melyeket az átadó legalább 5 éve használ (ebben is kedvező változás jön, lásd a következő pontot).

Nem lesz probléma, ha már az átvevő vagy a családi cég használja az átadó földjeit

Mivel egy családon belül sokszor már megindult a generációváltás folyamata, a földek gyakran már a gyermekek, családtagok használatában vannak, ezért a gazdaságátadás szerződés feltételei is ehhez igazodnak majd: akkor is teljesülnek az előző pontban leírt, földhasználatra vonatkozó feltételek, ha a földeket az átadó közeli hozzátartozója vagy a tulajdonában lévő cég használja (a cégben legalább 25 százalékos tulajdoni részesedés az elvárás).

A földhasználat átengedéséről itt olvashatnak részletesen.

Változás: 60 év lehet a korhatár az átvevő esetében is

Az eddigi szabályok szerint az átvevőnek 50 évesnél fiatalabbnak kell lennie, ez azonban a törvényjavaslat alapján megemelésre kerülhet 60 éves életkorra. Az viszont változatlanul marad, hogy az átadó és az átvevő között legalább 10 év korkülönbségnek kell lennie. A változás ugyan kedvező hírt jelenthet azoknak, akik már betöltötték az 50 éves életkorukat, de azt fontos tudni, hogy a támogatás – az uniós szabályok miatt – csak azoknak az átvevőknek járhat majd, akik az 50 évet még nem töltötték be.

Adómentesen és illetékmentesen lehet átadni a gazdaságot

Rendkívül komoly eredmény, hogy a gazdaságátadási szerződés mentességet biztosít az illetékfizetési kötelezettség alól, függetlenül attól, hogy ingyenesen vagy ellenérték fejében vagy hogy melyik családtag számára kerül átadásra a gazdaság. Fontos, hogy a korábbi (5 éven belüli) földvásárláshoz kapcsolódó illetékmentességet sem veszítjük el a gazdaságátadással. Mentesség jár majd a személyi jövedelemadóban is, hiszen ha ellenérték fejében adják át a gazdaság, az az szja szempontjából nem minősül majd jövedelemnek.

Szintén érdemi segítség lesz, hogy a gazdaságátadási szerződés jóváhagyása iránti eljárás díj- és illetékmentes, sőt amennyiben hiteljogviszony is átadásra kerül, akkor mentesülünk az újbóli közjegyzői díj alól.

Azt már korábban eldőlt, hogy az ÁFA tekintetében jogutódlásnak kell tekinteni a gazdaságátadást.

[ÁFA törvény 17. § (3) bek. k) pont]

+1) Lesz lehetőség a hiánypótlásra

Tekintve, hogy egy teljesen új szerződéstípussal („a gazdaságátadási szerződéssel”) kell megismerkednie most mindenkinek – vagyis nem csak a gazdáknak, hanem a kormányhivataloknak és minden más jogalkalmazónak is – ezért kiemelten fontos, hogy legyen egyfajta rugalmasság a szerződés jóváhagyása során. A Földforgalmi törvényben előírt szigorú hiánypótlási tilalmat ezért a gazdaságátadás során nem kell alkalmazni, így a szerződést jóváhagyó megyei kormányhivatal hiánypótlásra hívhatja fel a szerződést kötő feleket. Természetesen emellett az is érv volt, hogy a gazdaságátadási szerződést főszabály szerint egymással hozzátartozói láncolatban álló személyek köthetnek egymással, így az elővásárlási jogok megkerülése fel sem merülhet.

A törvényjavaslat itt érhető el (90-100. §).

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

 

 

 

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink