Szüreti hajrá támogatással és nagy uniós terméskieséssel

Nagy ingadozásokat mutat az elmúlt tíz évben az Európai Unió bortermelése, ez az instabilitás pedig az egyre gyakoribb és kiszámíthatatlanabb éghajlati jelenségek következménye. Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője írásában kitér az uniós bortermelő országok pozícióinak átrendeződésére és a hazai támogatásokra is.

Lassan hajrájába fordul a szüret. A honi borászok bizakodók, úgy tűnik, jó évjárat az idei. Az Európai Unió is közzé tette már idei becsléseit. A tagállamok által benyújtott szüreti becslések szerint az uniós bortermelés – beleértve a bort és a mustot is – 2021-ben (a 2021/2022-es gazdasági évben) az előrejelzések szerint 147 millió hektoliter lesz. Ez 13 százalékkal alacsonyabb a 2020-as termelésnél, ami mennyiségben 23 millió hektoliteres csökkentést jelent. A tavaszi és nyári szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek a fagytól az árvizekig és az ezen éghajlati viszonyokhoz kapcsolódó szőlőbetegségekig váltakoznak, úgy tűnik, valóban negatívan befolyásolták az EU 2021-es bortermését.

A becsült 44,5 millió hektoliter bortermelés mellett (ami 9 százalékos csökkenés) Olaszország marad a legnagyobb uniós termelő, majd Spanyolország (39 millió hektoliterrel 15 százalékos csökkenéssel) és Franciaország következik (33,3 millió hektoliterrel, 27 százalékos csökkenéssel). E három tagállam termelését, amely az EU termelésének csaknem 80 százalékát teszi ki, 2021-ben 117 millió hektoliterre becsülik, ami 23 millió hektoliterrel, 17 százalékkal kevesebb a 2020-as 140 millió hektoliternél.

Ezekből az adatokból kiviláglik néhány fontos részlet:

  • Az uniós bortermelők sorrendjében jelentős a változás: Franciaország, miután Olaszország már 2016-ban letaszította az első helyről, most Spanyolország által a dobogó harmadik fokára szorul vissza.
  • Németország 4, Portugália 1 százalékkal növeli idén bortermelését.
  • Több közép-kelet-európai tagállamban (Csehországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában), bár kisebb termelőnek számítanak, évről-évre emelkedik a bortermelés.
  • A 2021-es bortermelés az elmúlt öt év átlagánál várhatóan 11 százalékkal lesz alacsonyabb, de még mindig magasabb, mint a 2017-es, 144 millió hektoliteres termésnél, ami a legalacsonyabb volt az elmúlt 20 évben.
  • Az EU bortermelése évről-évre nagyobb ingadozásokat mutat. A mögöttünk hagyott tíz évben látványosan nagyobb terméskiesések, és túltermelések fordulnak elő, mint az azt megelőző évtizedben. Ez az instabilitás a termelt mennyiségekben úgy tűnik, hogy a közvetlen következménye a jelentős éghajlati veszélyeknek, amelyek egyre kevésbé kiszámíthatók és egyre gyakoribbak.

E hét másik borpiaci aktualitása, hogy hétfőtől (október 18-ától) lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a HoReCa-szektorban és a borturizmusban érintett hazai bortermelőknek a szaktárca által nyújtott átmeneti támogatásra. A bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről az agrárminiszter 35/2021. (X. 12.) rendelete rendelkezik. A rendelet értelmében a Kincstár által közzétett közleményben foglaltak szerint elektronikusan lehet benyújtani a támogatási kérelmet 2021. október 18. és 2021. október 26. között.

Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatható nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát, illetve első borászati termék származási bizonyítvány első alkalommal történt kérelmezésének időpontjára vonatkozó igazolás másolatát, ha arra legkorábban 2018. augusztus 1-jén került sor.

A hegybírói igazolásokat a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között benyújtott kérelmére 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között állítja ki. A hegybírói igazolás iránti kérelem nyomtatványa letölthető a HNT honlapjáról.

A 35/2021. (X. 12.) AM rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében:

„Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,

  1. a) amelyre valamennyi ültetvényhasználó beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat,
  2. b) amelynek terméséről az ültetvényhasználó a 2020/2021. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és
  3. c) amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő.”

A támogatáshoz kapcsolódó eljárás lefolytatása a Kincstár hatásköre, így az egyéni, specifikus kérdésekre a támogatás elbírálásáért felelős Kincstár munkatársai tudnak információval szolgálni.

A 35/2021. (X. 12.) AM rendelet elérhető a Magyar Közlöny 190. számában.

Fórián Zoltán/Erste Agrár Kompetencia Központ

 

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink