Állami földek értékesítése: így lehet élni az elővásárlási joggal

Forrás: Getty Images
A tíz hektár fölötti területek értékesítésével folytatódik az állami földértékesítési program. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára cikksorozatának második részében az elővásárlási szabályokat ismerteti.

Júniusban kezdődik a 10 hektár fölötti állami termőföldek értékesítése. A területek eladására árverési vétel útján kerül sor, ahol az erre jogosultak természetesen ezúttal is élhetnek az elővásárlási jogukkal. Az elővásárlási sorrend ugyanaz lesz, mint a magántulajdonú földek értékesítésekor, de az eljárást tekintve fontos eltérések is vannak az általános szabályokhoz képest. A cikksorozat első része itt olvasható.

Milyen földeket értékesítenek?

Ezúttal a 10 hektárnál nagyobb állami termőföldek kerülnek értékesítésre, több ütemben, összesen 22 ezer hektár. Az első ütemben elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínálnak megvételre. Az értékesíteni kívánt területek listája itt található (megyei bontásban).

Mi az elővásárlási sorrend?

1) A tulajdonostárs (közös tulajdon esetén)

2) A földhasználó (legalább 20 kilométeren belüli életvitelszerű lakáshasználat vagy üzemközpont esetén)

3) A kiemelt tevékenységet végző földműves (állattartó, ökogazdálkodó, vetőmagtermesztő, kertészet, eredetvédett termék előállítója)

4) A helyben lakó szomszéd

5) A helyben lakó földműves

6) A 20 kilométeren belüli földműves

Azonos ranghely esetén sorsolás dönt, ez egy speciális szabály az állami földek értékesítésénél.

Az elővásárlási sorrend szabályairól itt olvashatnak részletesen.

Nem lesz kifüggesztés!

A legfontosabb változás, hogy az árverés lezárultát követően nem kerül majd sor kifüggesztésre, tehát az elővásárlási jog csak az árverés helyszínén, közvetlenül az árverést követően lesz érvényesíthető. Ennek indoka az, hogy az eljárás így minél gyorsabban lezárulhat, egyúttal a tulajdonjog mielőbbi bejegyzésére is sor kerülhet.

Hogyan lehet részt venni az árverésen elővásárlásra jogosultként?

Az elővásárlásra jogosultnak árverési naponként, 30 000 forint összegű regisztrációs díjat kell a regisztráció helyszínén befizetnie. Amennyiben az elővásárlásra jogosult egyben árverezőként is részt kíván venni az árverésen, abban az esetben árverezőként is regisztrálnia szükséges (tehát kétszeresen kell megfizetnie a regisztrációs díjat).

Kötelezően szükség van még

  • a kormányhivatal hatósági bizonyítványára a földszerzési képesség igazolásáról, illetve
  • a földműves-nyilvántartásból kiállított adatlapmásolat – harminc napnál nem régebbi – eredeti példányára.

Kell-e árverési biztosítékot fizetnie az elővásárlásra jogosultnak?

Nem kell előzetesen biztosítékot fizetnie annak, aki csak elővásárlásra jogosultként vesz részt az eljárásban. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a licitálásban sem vehet részt és csak a végső, legmagasabb ajánlatot fogadhatja el magára nézve, de így a 10 százalékos biztosíték letétbe helyezése alól is mentesül, ami egy jelentős kedvezménynek minősül. Fontos tudni viszont, hogy amennyiben elfogadó nyilatkozatot tesz a legmagasabb ajánlatra és ezzel ő lép a vevői pozícióba, úgy a biztosítékot az árverés időpontját követő 3 munkanapon belül meg kell fizetnie.

Hogyan kell igazolni az elővásárlási ranghelyet?

Minden dokumentumra szükség van a ranghely igazolásához, még arra is, amit a hatóság közhiteles nyilvántartása egyébként tartalmaz (például szomszéd). Tudjuk, ezeket egy magántulajdonú föld adásvételekor már hivatalból figyelembe veszi a hatóság, de az állami földek értékesítésekor – ettől eltérően – külön is igazolni kell azt az árverés helyszínén! Ennek az az oka, hogy az állami területek árverésekor a kormányhivatal nem hatósági jogkörében jár el, hanem csak az árverés lebonyolítójaként.

Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és már a regisztráció során, előre be kell nyújtani. Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Földforgalmi törvény 13-14-15. § szerinti vállalásokat, kivéve a vételár teljes mértékű elfogadására és a szerződést magára nézve feltétel nélkül elfogadó nyilatkozatot (ezeket majd csak akkor kell megtenni, ha ténylegesen élnek az elővásárlási joggal).

Több személy közösen is tehet elfogadó nyilatkozatot

Ez abból a szempontból lehet előnyös, hogy ilyenkor a vételárat is közösen kell megfizetniük. Jogilag ilyenkor ők egyébként osztatlan közös tulajdonban szerzik meg a területet.

Több elővásárlásra jogosult közös regisztrációjának pedig ezek a speciális szabályai:

  • a 30 000 forint összegű regisztrációs díjat személyenként kell a regisztráció helyszínén befizetni;
  • a regisztráció egyéb feltételeit is személyenként kell teljesíteni; közös elővásárlási jog gyakorlása esetén valamennyi résztvevőnek rendelkeznie kell a részvételi jogosultsággal, és a jogosultságot személyenként külön-külön kell igazolni a regisztráció során a közös elővásárlási joggyakorlás szándékáról – az érintett személyek megjelölésével – kifejezetten írásban nyilatkozni kell és ezt a közös elővásárlói nyilatkozatot a regisztrációkor a kormányhivatalnak át kell adni.

Alaposan át kell gondolni viszont azt, hogy kivel is teszünk közös nyilatkozatot, hiszen közös nyilatkozat esetén a ranghely is közös lesz és a sorrend felállításakor a leggyengébb helyen álló személy pozícióját veszik majd figyelembe – mindannyiunkra nézve.

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

 

 

 

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink