Rekordosztalékot fizet a KITE Zrt.

Forrás: Facebook
Rekordnyereséget ért el tavaly a cégein keresztül a Csányi Sándor tulajdonában álló nádudvari KITE Zrt., amely az adózott eredményénél is nagyobb, több mint 24 milliárd forint osztalékot fizet ki a tulajdonosoknak.

Az elmúlt kétévi 3,33, illetve 5,47 milliárd forint osztaléknál jóval nagyobbat, 24,181 milliárd forintot kapnak kézhez a legnagyobb hazai agrárintegrátor-cégként számon tartott nádudvari KITE Zrt. tulajdonosai – derül ki a cég 2022-es évről szóló beszámolójához csatolt közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatból. A legnagyobb részt a juttatásból Csányi Sándor három cége – az Agrárspektrum Kft., az Agrárintegrátor Kft. és az Agrochain Kft. – kapja, amelyek együtt a KITE részvényeinek 91,37 százalékát birtokolják. (A részvények 8,627 százaléka a Bonafarm MRP Szervezet tulajdona.)

A cég beszámolójából kiderül, hogy jócskán megnövelte árbevételét tavaly a nádudvari KITE Zrt.: a cég nettó forgalma a 2021-es 386 milliárd forintról 573 milliárd forint fölé nőtt, ami 48,25 százalékos növekedés. Kitérnek arra is, hogy tavaly több rendkívüli és széles hatásspektrumú külső körülménnyel szembesültek – mint például az orosz–ukrán háború gazdasági vetületei vagy a szélsőségesen aszályos időjárás –, amelyek érdemben befolyásolhatták volna negatív irányba a KITE gazdálkodását, de a magas kockázatokat lehetőséggé fordították át, így a cég forgalmi és eredményterve teljesült, piaci pozíciója pedig tovább erősödött 2022-ben.

A KITE Zrt. tavalyi, több mint 573 milliárd forintos nettó árbevételének 44,39 százaléka származott az input anyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer, kertészeti inputok és alkatrész) értékesítéséből. A beruházás jellegű termékek (gép, öntözés, környezetápolási termékek) az árbevétel 19,03 százalékát, a terményértékesítés 34,49 százalékot, a szolgáltatási tevékenység árbevétele pedig 2,08 százalékot tett ki, míg az egyéb árbevétel kategóriába sorolható forgalom minimális részt képviselt.

Tavaly a társaság valamennyi üzletága sikeresen szinten tartotta, illetve növelte árbevételét.

Az input anyagokat értékesítő üzletágaik közül a műtrágya-kereskedelmi üzletág növekedése volt jelentős, amely mögött a nagymértékű árnövekedés áll. „A beruházás jellegű termékeket forgalmazó üzletágaink (gép, öntözés, környezetápolás) is jól teljesítettek 2022-ben, köszönhetően a gépberuházásokat támogató pályázatoknak” – fogalmaztak a jelentésben.

A terménykereskedelmi üzletág 2022-es évét a drasztikus árnövekedés jellemezte,

amelynek eredményeként az árbevétel is nagymértékben növekedett, és a beszámoló szerint a szolgáltatás jellegű tevékenységek is fontos szerepet játszanak a cég kereskedelmében. Megőrizték piaci részarányukat a műszaki szolgáltatásoknál, a KITE Hiteliroda tevékenységében és az innovációs üzletágban, a néhány éve újonnan bevezetett tevékenységeikre (mint a KITE Alkusz, valamint a Kiemelt Szolgáltatások Igazgatósága) pedig a folyamatos bővülés jellemző.

A beszámoló részletezi a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások utáni céltartalékképzést is, amely szerint a KITE Zrt.-nek 2022. december 31-én összesen 73,214 milliárd forintnyi kezességvállalása volt, és az ebből eredő kockázatokra 7,304 milliárd forint céltartalékot képzett. A kezességvállalás egyik típusa, amikor a KITE Zrt. az általa eladott mezőgazdasági gépek értékesítésével kapcsolatosan a partnerek által a különböző finanszírozóktól felvett beruházási hitelek mögött vállal kezességet. Az ilyen típusú hitelek mögötti kötelezettségvállalás értéke 2022. december 31-én 9,285 milliárd forint volt, az ezen ügyletekre képzett céltartalék összege pedig 185,7 millió forint.

A kezességvállalás másik típusa a leányvállalatok, kapcsolt vállalkozások, nagyobb tulajdoni részesedésű vállalkozások beruházási, folyószámla- és forgóeszköz-finanszírozási hitelei mögött vállalt kezesség. Ez 49,119 forintot tett ki, az ezen ügyletekre képzett céltartalék összege pedig 2,844 milliárd forint volt. További kezességvállalási típus, amikor a partnerek azon hitelei mögött vállalnak kezességet, amelyek a KITE felé történő input-anyagértékesítéseket finanszírozzák. Az ilyen hitelek elsődleges fedezete a vásárolt készlet, és az ezen ügyletekre képzett céltartalék összege tavaly december 31-én 4,274 milliárd forint volt.

Az exportárbevétel növekedése a termény-, gép- és műtrágya-kereskedelmi üzletágak árbevételének növekedéséből adódott. Az importbeszerzés tetemes része pedig a gép- és műtrágya-kereskedelmi üzletágak készletbeszerzéseihez kapcsolódik.

Az import növekedését a műtrágyaüzletág esetében az elszálló energia- és alapanyagárak, míg a gépkereskedelmi üzletágnál a növekményt a mennyiségi bővülés és az árváltozás hatásai együttesen okozták.

Ezek mellett az árfolyam nagymértékű volatilitása is szerepet játszott a növekedésben.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a KITE Zrt. és leányvállalatainak gazdasági érintettsége ebben a vonatkozásban mérsékelt, egyes területek, termékek esetében azonban fokozott figyelemre van szükség, ami érintheti a beszerzési források módosítását, átszervezését, illetve vevői oldalon is átcsoportosítások válhatnak szükségessé – áll a jelentésben, amelyben megállapítják, hogy ezen szituációk mind kezelhetők.