Emelkednek a zöldség- és gyömölcstermelők klímavédelmi kiadásai az új KAP-ban

Fotó: Getty Images
Új elemeket tartalmaz a 2023 és 2027 közötti uniós közös agrárpolitika a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatásában. Ezek elsősorban a környezetkímélő termelési módszereket, a kínálat koncentrálását, valamint az innovációt helyezik előtérbe.

Új operatív terveket kell elfogadtatniuk a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek ahhoz, hogy a 2023. január 1-jétől hatályos közös agrárpolitika alapján az uniós és nemzeti forrásokból támogatáshoz juthassanak – közölte a Világgazdaság által idézett összefoglalójában az agrártárca. A tárca a tájékoztatójában leszögezi, hogy a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek célja lehet például a termelés oly módon történő megtervezése, amely igazodik a kereslethez, továbbá a kínálat koncentrálása és a termékek forgalomba hozatala. Fontos feladata ezeknek a termelői szervezeteknek, hogy stabilizálják a termelési költségeket és a termelői árakat, miközben tagjaikat egyre inkább arra ösztönzik, hogy környezetkímélő módon gazdálkodjanak.

A KAP zöldcéljainak megfelelően

a zöldségtámogatást csak akkor lehet elnyerni, ha a kedvezményezett annak legalább 15 százalékát klíma- és környezetvédelmi célkitűzésekre fordítja

– mégpedig oly módon, hogy azt minimum három tevékenységen keresztül teszi –, 2 százalékát pedig kutatási-fejlesztési célra használja fel.

Nincs számszerűsített maximum

Az uniós pénzügyi támogatás összege annyi, amennyit a termelői szervezet és tagjai pénzügyi hozzájárulásként ténylegesen befizettek, és magának a programnak a végrehajtása során felmerült kiadások legfeljebb 50 százalékáig terjedhet. Az uniós pénzügyi támogatás keretösszegét nem számszerűsíti a rendelet, azt a termelői szervezetek által forgalmazott zöldség-gyümölcs termékek értékének az arányában kell meghatározni. Maximális mértéke – az eddigieknek megfelelően – a termékek értékének 4,1 százaléka. Ezenfelül a támogatás a termelői szervezetek társulása által forgalmazott termékek értékének 4,5 vagy több ország szervezeteit összefogó transznacionális termelői szervezet és termelőiszervezet-társulás által forgalmazott termékek értékének 5 százaléka.

Nem változik az eddigi szabályozáshoz képest, hogy ezek a határértékek 0,5 százalékponttal növelhetők, de a többlettámogatás már nemcsak válságkezelésre, hanem a kutatás-fejlesztést, a környezet- és klímavédelmet, a marketinget és a fogyasztásösztönzést elősegítő célkitűzésekhez kapcsolódó egy vagy több beavatkozásra is felhasználható.

Emelhető a támogatási arány

A támogatási arány 50-ről 60 százalékra emelkedhet bizonyos feltételek teljesítése esetén. Ilyen például, ha transznacionális termelői szervezetek koncentrálják a kínálatot, és együtt alkalmaznak környezetkímélő termelési módszereket. Abban az esetben is emelkedik az elérhető támogatás, ha az operatív programot először hajtja végre a két vagy több termelői szervezet összeolvadásával létrejött, elismert termelői szervezet.

Az 50 százalékos támogatási felső határ 80 százalékra emelkedik a kutatási-fejlesztési kiadások esetében, ha ezek a kiadások az operatív program kiadásainak legalább 5 százalékát fedezik.

Ugyancsak 80 százalékos lehet a támogatás aránya, ha azok környezet- és klímavédelmi célkitűzéseket finanszíroznak, de csak akkor, ha a klímavédelemre az operatív program kiadásainak legalább 20 százalékát költik el. Ha a zöldségeket és a gyümölcsöket úgy vonják ki a piacról, hogy a kivont mennyiség nem haladja meg az egyes termelői szervezetek által forgalmazott termékek mennyiségének 5 százalékát, és ingyenesen szétosztják, az 50 százalékos támogatási felső határ 100 százalékra emelkedik.

Az új KAP szerint az elismert termelői szervezeteket nemzeti forrásból is lehet támogatni azokban a tagállamokban, amelyekben a gyümölcs- és zöldségágazatban a termelők szervezettségének foka nem éri el a 20 százalékot. Mivel Magyarország ilyen, ez a támogatási lehetőség nyitott lehet itthon is. A támogatás mértéke a termelői szervezet és tagjai pénzügyi hozzájárulásának legfeljebb 80 százaléka, és a közösen forgalmazott termékek értékének legfeljebb 10 százaléka lehet.

A termelői szervezeteknek az új operatív programot idén november 30-ig kellett benyújtaniuk. Növeli a termelői szervezetek lehetőségeit, hogy az ágazati támogatásokon felül egyes vidékfejlesztési beavatkozásokra is pályázhatnak.

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink