Rövid ellátási lánc: év végéig pályázhatnak az élelmiszeriparosok és a borászok

Módosult a „VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz (REL) kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén” című felhívás 4.3-as pontja, melynek értelmében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 31-ig van lehetőség️. A jelenlegi szakasz benyújtási ideje: 2021.08.11. – 2021.11.10. Az utolsó szakasz benyújtási ideje pedig 2021.11.11-én indul, és a módosítás szerint 2021.12.31-éig tart.

A pályázat kiírásakor megfogalmazott cél szerint a támogatás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A megtermelt javak jelentős része esetében szükséges a termelést feldolgozással továbbfejleszteni mind a végfelhasználó vásárlói igények kiszolgálása, mind a szezonalitás kiküszöbölése, mind a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, valamint a környezeti szempontok figyelembevételével történő fejlesztések megvalósítása.

A rendelkezésre álló forrás 1,5 milliárd forint. A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.