Előleg is igényelhető a vidékfejlesztési programos beruházásoknál

Fotó: Zantleitner Ingrid

A Vidékfejlesztési Program keretében végzett beruházások esetében támogatási előleg kizárólag hatályos támogatói okirat birtokában igényelhető, a támogatói okirat kézbesítését követően, a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor. Az igényelhető előleg maximális mértéke legfeljebb a megítélt támogatási összeg 50 százaléka lehet – tájékoztatott a Magyar Államkincstár.

Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető. Többszöri elszámolás esetén az előleg igénylése és folyósítása több részletben is történhet.
A biztosítékmentesség eseteit kivéve elengedhetetlen a megfelelő biztosíték megléte. A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állnia. A biztosítéknyújtási időszaknál rövidebb lejáratú biztosíték esetén, legkésőbb a lejárat napját megelőző 45. napon a kedvezményezettnek a biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét a Kincstár felé igazolnia kell.
Amennyiben a kérelem hiányos vagy hibás legfeljebb egy alkalommal a Kincstár hiánypótlásra, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet.
Ha a kedvezményezett a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy az előírt határidőt elmulasztja, az előlegigénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.

A támogatási előleg folyósítását követő 12 hónapon belül a kedvezményezettnek kifizetési igénylést kell benyújtania akkor is, ha az előlegigénylési kérelmét megelőzően már nyújtott be kifizetési igénylést.