Egy évvel meghosszabbítható az ökogazdálkodási program kötelezettségvállalási időszaka

Öt évről hat évre hosszabbítható meg a VP ökogazdálkodási programjának kötelezettségvállalási időszaka – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A NAK honlapján megjelent tájékoztató szerint az ökoprogramban résztvevőknek lehetősége nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására. Alapesetben a kötelezettségvállalás időszaka 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart, amennyiben azonban a támogatást igénylő él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor az időszak vége 2024. december 31-éig tolódik ki.

Kötelezettség átvételnél, ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a kötelezettségvállalási időszak szintén 2019. január 1-től 2024. december 31-ig tart. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2023. december 31-ig kell teljesítenie (függetlenül attól, hogy a kedvezményezett él-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy sem). Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget 2024. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2019. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült, úgy a képzést 2023. december 31-ig kell teljesítenie.

  • Azon támogatást igénylők nyújthatnak be kérelmet a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a kérelem beadásának időpontjában részt vesznek a programban.
  • A programban részt vevőnek lehetősége van a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.
  • A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhető: október 16-tól 2023. november 15-ig terjedő időszakban.
  • A kedvezményezettek a kérelemben arról rendelkezhetnek, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, ugyanakkor január 15-ig lehetőség nyílik bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonására is.

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek részleges visszavonására a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása kapcsán nincs lehetőség. Az ilyen bejelentések esetén visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) támogatási jogosultsága 2023. december 31-ig tart, viszont ezen visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

Fontos kiemelni azt is, hogy a meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során megállapított meg nem felelések nem kerülnek figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésekre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében. A hatodik évben megállapított meg nem felelések, illetve visszavonási kérelmek alapján keletkezett visszakövetelések nem érintik az első öt év kifizetéseit.

A pályázati felhívás dokumentációjának módosítása itt érhető el.

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink