Megjelent az egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatásokról szóló rendelet

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény alapján az agrárminiszer rendeletben állapította meg, hogy az egységes területalapú támogatás keretösszege 252 milliárd 350 millió 845 ezer 291 forint.

A támogatás hektáronkénti értéke e keretösszeg és a benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa. Az így támogatható terület nagysága legfeljebb 4 980 165 hektár. A támogatásból 2021. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 35 470 forint.

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás keretösszege 141 091 703 847 forint. A támogatható terület nagysága legfeljebb 4 980 165 hektár. A támogatásból 2021. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 19 832 forint.

Termeléshez kötött közvetlen támogatás

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon kell a kifizetést teljesíteni. Az állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe. A vonatkozó rendeletben meghatározott fajlagos támogatás összegéből 2021. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb fent jelzet összegben lehet.

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló rendelet szerinti támogatás keretösszege 2 370 436 216 forint.
A támogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 96 923 hektár támogatható területmérték vehető figyelembe. A támogatásból 2021. október 16. napjától hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 17 120 forint.

A nettó pénzügyi felső határ betartása
A támogatási mértékek megállapításának alapja az éves bruttó pénzügyi felső határ összege. A vonatkozó jogszabályok alapján a nettó pénzügyi felső határt figyelembe kifizetésekor a teljes támogatási összegre csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A csökkentési együttható mértéke előleg- vagy részfizetés esetén 0,9768.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba – vagyis október 15-én.