Ki igényelheti a területalapú támogatásokat?

Fotó: Török János / Délmagyarország
Az új közös agrárpolitika indulása óta mindenkit foglalkoztató kérdésről ír Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, aki azt mutatja be, ki a jogszerű földhasználó, vagyis ki igényelhet területalapú támogatást.

A közös agrárpolitika (KAP) új rendszere nem csak új szabályokat, hanem új támogatási formákat is hoz a gazdák számára. A területalapú támogatásoknál újdonság lesz például az agrár-ökológiai program (AÖP) vagy az újraelosztó támogatás, de a fiatal gazdák számára is jóval komolyabb források állnak majd rendelkezésre. Az egységes kérelmek beadásához közeledve pont ezért érdemes végig venni, hogy ki igényelheti a területalapú forrásokat, magyarán támogatási szempontból ki minősülhet jogszerű földhasználónak?

Ki minősül jogszerű földhasználónak?

Földügyi szempontból egyszerű lenne a válasz: jogszerű földhasználó az a személy, aki a terület használatára érvényes jogcímmel rendelkezik (például haszonbérlő, tulajdonos, szívességi földhasználó). Támogatási szempontból viszont tágabb az a kör, akit jogszerű földhasználó lehet, hiszen a támogatást igénybe vevő nem feltétlenül esik egybe azzal, aki a földet ténylegesen megműveli. Könnyen előfordulhat ugyanis olyan helyzet például egy családi gazdaságban, hogy az egyszerűbb adminisztráció vagy gazdálkodási szempontok miatt más személy igényli a támogatást, mint aki a terület használójának minősül.

Sorrend dönt a jogszerű földhasználóról

A 2007. évi XVII. törvény határozza meg azt, hogy kit lehet jogszerű földhasználónak tekinteni támogatási szempontból. A törvény egy sorrendet is felállít ennek kapcsán, hiszen fontos kiemelni, hogy egy terület után csak egy személy kaphat területalapú támogatást. Sőt a különböző támogatásokat sem lehet megbontani, tehát például az AKG-t és az alaptámogatást ugyanazon személynek kell igényelnie, ugyanez igaz a fiatal gazda kiegészítő támogatás és az alaptámogatás viszonyára is. Előfordulhat olyan, hogy – általában valamilyen technikai hiba miatt – többen is igényelnek támogatást a terület vagy annak egy része után, ilyenkor a sorrendben előrébb álló megelőzi a hátrébb lévő igénylőt és természetesen azt is, akinek semmilyen jogcíme nincs a területre. Sajnos ez sokszor a kifizetések halasztásával is jár, hiszen csak akkor történhet meg a támogatás utalása, ha tisztázódik a jogszerű földhasználó személye.

A sorrend

a.) az a földhasználó, akit a földhasználati nyilvántartásba bejegyeztek

b.) az, akit a családi gazdaság (ŐCSG) képviselőjeként bejegyeztek vagy akit az ŐCSG szerződés képviselőként megnevez (ehhez a bejegyzett földhasználóval egy ŐCSG-ben kell lennie)

c.) a haszonbérlő, felesbérlő, szívességi földhasználó stb. (ha nincs bejegyezve a földhasználati nyilvántartásba)

d.) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvező, vagyonkezelő

e.) a tulajdonos

f.) aki vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából használja a területet és nincs a sorrendben előrébb álló jogcíme

g.) az a tulajdonostárs, aki a tulajdoni hányadánál nagyobb területet használ és erről írásbeli megállapodást is kötöttek, de a földhasználati nyilvántartásba mégsem jegyezték ezt be

h.) az előző pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója

i.) az, aki a jegyző által kiállított és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.

2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdés

Mi történik akkor, ha időközben megváltozik a földhasználó személye?

Előfordulhat olyan, hogy év közben történik meg az ingatlan bérbeadása, sőt sok esetben még azelőtt megtörténik a birtokba lépés, mielőtt a szerződés jogi szempontból hatályba lépne. Ki veheti fel ilyenkor a támogatást? Az a legtisztább, ha ezt a kérdést a felek ilyenkor a bérleti szerződésben rendezik egymással, de ha ez nem történik meg, akkor azt tekintik jogszerű földhasználónak, aki a benyújtási határidő utolsó napján azaz június 9-én annak minősül és egyúttal be is adja a támogatási kérelmét. Ez egy törvényi vélelem, vagyis őt úgy kell tekinteni, hogy a jogosultsága a teljes évre fennáll.

Szükség van-e a földhasználati jogcím átadására?

A fenti sorrendből kiindulva tehát nem csak a haszonbérlő vagy a tulajdonos igényelheti meg a támogatást, hanem annak a közeli hozzátartozója is (természetesen egy terület után csak egy személy kaphat támogatást). Másként kifejezve: a források lehívásához nem szükséges a használati jogosultság átadása, nem kell haszonbérleti vagy szívességi földhasználati szerződéseket kötni, hiszen családon belül akár hivatkozhatunk az ŐCSG-re vagy csak egyszerűen a közeli hozzátartozói viszonyra. Sőt, bizonyos helyzetekben akár még a jegyzői igazolás is megoldás lehet.

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink