Még vitte a lendület az agrárhiteleket az első negyedévben

Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap
A társas vállalkozások játszottak nagyobb szerepet az agrár-hitelpiacon, ráadásul részesedésük 2018 óta folyamatosan növekszik.

Növekedett az agrárágazatok hitelállománya az első negyedévben: az előző év azonos időszakához viszonyítva mezőgazdaságé 9,7, az élelmiszeriparé pedig 4 százalékkal – írja negyedéves hitelpiaci összefoglalójában az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Az agrárhitel-állomány 79,4 milliárd forintos gyarapodása nominálisan is meghaladta az élelmiszeriparét, amelyik 25,4 milliárd forintos volt. Mindezek eredményeképpen a mezőgazdaság hitelállománya 899,7 milliárd forintra, az élelmiszeriparé pedig 652,2 milliárd forintra emelkedett 2022 első negyedévének végére. Az agrárágazatok együttes hitelállományának a nemzetgazdasági értékhez képesti aránya 15 százalék volt.

A mezőgazdaság hitelállományon belül a társas vállalkozások vitték el a források jóval több mint a felét, ami 523,2 milliárd forintot jelentett, míg az egyéni gazdaságok 41,9 százalékos részesedése 376,5 milliárd forintnak felelt meg.

Az élelmiszeriparban még nagyobb az arányeltolódás: itt a vállalkozások hitelállományának szinte teljes egésze, 644,6 milliárd forint a társas vállalkozásokat finanszírozta.

A mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni gazdaságok hitelállományát az előző év azonos időszakához képest 3,3 százalékos növekedés jellemezte, amivel a banki források elérték a 376,5 milliárd forintot. Eközben ugyanakkor az egyéni gazdaságok részesedése a mezőgazdaság teljes hitelállományából 2,6 százalékponttal csökkent: 44,4 százalékról 41,9 százalékra esett vissza. Mindez annak következtében történt, hogy a társas vállalkozások hitelállománya az egyéni gazdaságokéhoz képest jóval nagyobb ütemben, 14,8 százalékkal bővült.

Látszik a fejlesztési kényszer

A mezőgazdasági egyéni gazdaságok hitelei közül továbbra is a beruházási hitelek voltak túlsúlyban, állományuk 6 százalékkal 269,5 milliárd forintra bővült, ami az előző év első negyedévéhez viszonyítva 15,3 milliárd forinttal nagyobb összeget jelentett. Az éven belüli hitelállomány csupán 3,4 százalékkal gyarapodott, 64,2 milliárd forintról 66,4 milliárd forintra, ami értékben (2,2 milliárd forint) is messze elmaradt a beruházási hitelek állománynövekedésétől. Csökkent a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek állománya is, a 16,7 százalékos visszaesés után 20,5 milliárd forintot tett ki.

Az egyéni gazdaságokon belül a szántóföldi növénytermesztőkhöz köthető a hitelállomány legnagyobb része, 58,9 százaléka. Az állattartással és -tenyésztéssel foglalkozók a hitelállomány további 17,4 százalékát, a kertészeti ágazat pedig 12 százalékát adta 2022. március 31-én. A növénytermesztés túlsúlya maradt ugyan, de a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó egyéni gazdaságok hitelállománya 2,7 milliárd forinttal volt kevesebb az egy évvel korábbi azonos időszak értékénél, ami nagy változás a korábbi időszak 10,3 milliárd forintos növekedéséhez képest. A csökkenés főként a hosszú lejáratú forgóeszközhiteleknél jelentkezett, amelyek állománya 4,9 milliárd forinttal mérséklődött. Ezzel szemben a beruházási hitelek állománya 3,2 milliárd forinttal bővült az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva.

Előz a baromfi és a szarvasmarha

Az állattenyésztési ágazat hitelállománya 11,3 százalékkal (6,7 milliárd forinttal) bővült az elmúlt év azonos időszakához képest. Az ágazaton belül a legnagyobb növekedés a baromfi- és a szarvasmarha-alágazatban volt, mindkét esetben 2,6 milliárd forintos értékben. Ezt követte a sertés-alágazat, amelynek hitelállománya 1,2 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos időszaki értéket.

A kertészeti ágazat hitelállománya éves alapon 4 százalékkal, értékben pedig 1,7 milliárd forinttal bővült. Azon belül is a beruházási hitelek növekedtek leginkább: az állomány értéke 1,4 milliárd forinttal változott: 28,5 milliárd forintról 29,9 milliárd forintra.

Koncentrálódik a hitelállomány is

Folytatódott a mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások hitelállományának 2018-tól megfigyelhető dinamikus növekedése. Az állomány értéke 2022 első negyedévének végére 523,2 milliárd forintra gyarapodott, ami az előző év azonos időszaki értékét 14,8 százalékkal haladta meg.

A hitelállományon belül az éven túli hitelállomány bővülése volt kiemelkedő, a hitelösszeg 26,6 százalékkal 417,4 milliárd forintra gyarapodott 2022 első negyedévében.

Az éven túli hitelek közül a beruházási hitelek 32,9 százalékkal 279,8 milliárd forintra, a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 15,3 százalékkal 137,6 milliárd forintra emelkedtek.

Az egyéni gazdálkodókkal ellentétben a mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások hitelállományának jelentős része, 42,1 százaléka az állattenyésztéssel foglalkozó társas vállalkozásokhoz, 35,4 százaléka pedig a szántóföldi növénytermesztőkhöz került. Az állattartók körében a sertéstartók részesedése volt a legmagasabb, 14,7 százalék. Ezt követte a baromfitartók, majd közel azonos mértékben a szarvasmarhatartók részesedése, előbbi 13,4, utóbbi 12,9 százalékot ért el. A kertészeti ágazat kisebb, 7,7 százalékos részesedéssel bírt, azon belül is a zöldségtermelés 5,4 százalékos arányt képviselt.

Bővült a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas gazdaságok hitelállománya, ami 16,4 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos negyedévi értékét. A beruházási hitelek 22,5 milliárd forinttal, a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 5,2 milliárd forinttal gyarapodtak.