Újabb jó hírek a gazdaságátadásról

Forrás: Getty Images
Komoly érdeklődés kíséri az agrárgazdaságok átadásának új lehetőségét, melyhez jelentős mértékű támogatás is kapcsolódik majd. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára ennek részleteit mutatja be.

Fontos tudni, hogy az agrárgazdaságok átadásának új lehetőségeez a lehetőség kizárólag az őstermelői vagy egyéni vállalkozói gazdaságok átadásához nyújt majd segítséget, nyilván a támogatást is ők vehetik majd igénybe. Hogy mennyire kiemelt téma ez az agrárkormányzat számára, az is jól mutatja, hogy folyamatosan jelennek meg az átadást segítő újabb és újabb kedvezmények. Nemrégiben jelent meg például a KAP-eljárásrend tervezete, amely egyszerűbb szabályokat biztosít majd a támogatások átadásához.

Röviden: mi is az a gazdaságátadás?

A mezőgazdasági üzemek, vállalkozások eladására vagy elajándékozására eddig is volt lehetőség, ám az adminisztratív nehézségek miatt (mint például egy haszonbérlet vagy egy pályázat átadása) ez sokszor komoly kihívást jelentett a gazdák számára. Ebben segít az új jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen szerződéssel – főszabály szerint családon belül – átadhassák egy fiatalabb személynek a gazdasághoz tartozó összes vagyonelemet és jogosultságot.

Átadhatók lesznek a támogatások, pályázatok is

Nemrégiben jelent meg a KAP-eljárásrend jogszabályi tervezete, amely jelentős segítséget ad a gazdasághoz tartozó támogatások és pályázatok átadásához. Új eleme, hogy a gazdaságátadás már kifejezetten nevesítve van a jogutódlási esetek között, ami egy jóval gördülékenyebb kötelezettségátadást tesz majd lehetővé. A teendő annyi lesz, hogy a gazdaság átvevőjének egy kérelmet kell benyújtania az irányító hatóság részére, amihez természetesen mellékelni kell majd a már megkötött és jóváhagyott gazdaságátadási szerződést is. A hatóság azt vizsgálja majd, hogy a jogutód megfelel-e a pályázat jogosultsági feltételeinek, figyelembe véve a feltételek „elvárható teljesítését és a körülmények életszerű változását”. A jogszabály tervezete itt érhető el (KAP eljárásrend 50. §).

Átadhatók lesznek a szerződések is

Jól tudjuk, hogy egy gazdasághoz a legkülönbözőbb szerződések tartozhatnak, például egy lízingszerződés, egy termeltetési szerződés vagy egy megállapodás a közműszolgáltatóval stb. Ezek polgári jogi szerződéseknek minősülnek és a haszonbérlethez hasonlóan (ami szintén egy magánjogi jogviszony) „szerződésátruházás” jogcímén átszállnak a gazdaságátadás során, feltéve, hogy ezeket nevesítik is a gazdaságátadási szerződésben. A gazdaságátadási törvény nagy újítása viszont, hogy a szerződések átadásához („a szerződésátruházáshoz”) nincs szükség a szerződő partner, pl. a haszonbérbeadó vagy az integrátor hozzájárulására. Garanciális szabály vsizont, hogy az így átadott szerződések biztosítékai nem szűnnek meg (pl. a jelzálogjog).

[2021. évi CXLIII. tv. 13. §]

Mi lesz a jogi helyzet egy haszonbérlet esetén?

A gazdaság átvevője „szerződésátruházás” jogcímén automatikusan az átadó helyébe lép a haszonbérleti szerződésben is. Ezzel egy teljes alanycsere történik, ami az eredeti szerződés lejártakor előhaszonbérleti jogot is keletkeztet az átvevő számára. Fontos tudni, hogy ettől az eredeti haszonbérleti szerződés feltételei még változatlanul fennmaradnak, csak annyi eltéréssel, hogy a bérlői pozícióval járó kötelezettségeket már az átvevőnek kell teljesítenie. Ne felejtsük: az átadó személy földszerzési vállalásait is teljesítenie kell az átvevőnek. Itt mutattunk be néhány példát az ilyen vállalásokra.

Gyakorlati szempontok

Amit viszont minden esetben javaslok és nem csak a haszonbérlet átadására: előzetesen, még a gazdaság átadása előtt tájékoztassuk a másik szerződő felet az alanycsere szándékáról, hiszen a feleket egyébként is általános tájékoztatási kötelezettség terheli. Lényeges az is, hogy a későbbi jogviták elkerülése végett érdemes az eredeti szerződést a feleknek közös megállapodással módosítaniuk, ami például megkönnyíti a földhasználat bejegyzését is, természetesen azzal, hogy vétójog ennek elmaradása esetén sem illeti meg a másik felet.

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink