Gazdaságátadás: még a haszonbérletet is át lehet adni

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet
Egy sor gyakorlati kérdést tisztázott már cikksorozatában a gazdaságátadással kapcsolatban Dr. Cseh Tibor András, a Magosz megbízott főtitkára, aki most a haszonbérleti jogra, illetve az ahhoz kapcsolódó jogosítványokra vonatkozó szabályokat ismerteti.

 

 

Jövő év január 1-jén lép hatályba a gazdaságátadásról szóló jogszabály, amelyet röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy főszabály szerint családon belül, egyetlen szerződéssel átadható lesz a teljes gazdaság. Az Agrokép-en megjelent cikksorozatunkban bemutattuk azt, hogy kik köthetnek egymással ilyen megállapodást, illetve azt is, hogy mit kell tartalmaznia a szerződésnek, emellett azt is megvizsgáltuk, hogy vajon ingyenesen vagy ellenérték fejében érdemesebb átadni a gazdaságot, a legutóbbi részben pedig sorra vettük a gazdaságátadás költségeit is. A cikksorozat záró részében pedig az egyik legfontosabb témával foglalkozunk, azzal, hogy vajon átadható lesz-e egy haszonbérleti jog, átszáll-e például egy hatósági engedély vagy egy támogatási jogosultság.

A haszonbérleti jog átadása

Ugyan eddig is volt lehetőség a használati jog továbbengedésére (például, ha közeli hozzátartozónknak vagy a saját cégünknek adtuk tovább a használatot), de a problémát az jelentette, hogy az eredeti bérlet lejártakor a kiemelt előhaszonbérleti jogosultság nem az átvevőt, hanem még az átadót (tehát az eredeti bérlőt) illeti meg. Ez egy idősebb gazda visszavonulásakor aligha jelenthet vonzó alternatívát. Erre a helyzetre jelent megoldást a gazdaságátadási szerződés, hiszen a gazdaság átvevője „szerződésátruházás” jogcímén automatikusan az átadó helyébe lép a haszonbérleti szerződésben. A korábbi lehetőségekkel ellentétben itt teljes alanycsere történik, ami az eredeti szerződés lejártakor előhaszonbérleti jogot is keletkeztet, sőt az alanycseréhez még a tulajdonos beleegyezése sem lesz szükséges. Fontos tudni, hogy ettől az eredeti haszonbérleti szerződés többi feltétele még nem változatlanul megmarad, csak annyi eltéréssel, hogy a bérlői pozícióval járó kötelezettségeket már az átvevőnek kell teljesítenie.

A polgári jogi szerződések átszállása

A haszonbérleten túl a legkülönbözőbb szerződések tartozhatnak még egy gazdasághoz, például egy lízingszerződés, egy termeltetési szerződés vagy egy megállapodás a közműszolgáltatóval stb. Ezek polgári jogi szerződéseknek minősülnek és a haszonbérlethez hasonlóan (ami szintén egy magánjogi jogviszony) „szerződésátruházás” jogcímén átszállnak a gazdaságátadás során. Ugyan a szerződések átadásához a 2021. évi CXLIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján még a másik fél (például egy hitelszerződés esetén a bank) beleegyezése sem szükséges, de mindenképp azt javaslom, hogy előzetesen, még a gazdaság átadása előtt tájékoztassuk a másik felet az alanycsere szándékáról, mivel a feleket egyébként is általános tájékoztatási kötelezettség terheli. Lényeges az is, hogy elvileg még az eredeti szerződés módosítására sem lenne szükség (mivel a szerződés módosítása a törvény erejénél fogva következik be), de a későbbi jogviták elkerülése végett érdemes az eredeti szerződést a feleknek közös megállapodással módosítaniuk (ez például megkönnyíti a földhasználat bejegyzését is).

Hatósági engedélyek átszállása

A hatósági engedélyek – a polgári jogi szerződésektől eltérően – már közjogi jogviszonynak minősülnek, ezért itt nem alkalmazhatók a „szerződésátruházás” magánjogi szabályai. A törvény ezért kimondja, hogy a gazdaságátadási szerződéssel az átvevő minden, a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyben a gazdaságátadó helyébe lép. Itt is fontos megemlíteni, hogy ha a gazdaságátadási szerződésben elfelejtünk feltüntetni egy tevékenységet vagy egy engedélyt, az nem száll majd át az átvevőre! Az is követelmény, hogy az átvevőnek is meg kell felelnie az engedély kiadásához szükséges feltételeknek, amennyiben pedig a hatósági engedélyhez képesítési követelményeket írnak elő, akkor csak a képzettség megléte esetén módosítják majd a hatósági engedélyt. Egyébként az az új törvény nagy érdeme, hogy egyablakos ügyintézést tesz lehetővé a gazdaság átadásakor, tehát nem kell nekünk tíz engedéllyel tíz hatósághoz fordulni, egyszerűen csak a gazdaságátadási szerződést jóváhagyó hivatalnak kell majd benyújtanunk a megállapodásunkat.

Pályázatok, támogatások átadása

Legyen az akár uniós pályázat, akár nemzeti támogatás, legyen az akár még csak benyújtott pályázat, akár már létrejött támogatási jogviszony, a törvény általános jelleggel mondja ki, hogy a gazdaságátadási szerződés alapján az átvevő az átadó általános jogutódjának minősül. Természetesen ez nem lesz automatikus, hiszen erre csak akkor kerülhet sor, ha az átvevő egyébként megfelel a pályázati feltételeknek, ezt pedig külön vizsgálnia kell majd a hatóságnak. Abban az esetben, ha az átvevő valamilyen oknál fogva nem felel meg a támogatás jogosultsági és tartalmi feltételeinek, akkor a támogatási jogviszonyt meg kell szüntetni, de úgy, hogy az átadó mentesül a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.

Cikksorozatunkban végig vettük a gazdaságátadás legfontosabb aspektusait, de tudjuk: minden élethelyzet más és más, ezért számos egyéb kérdés merülhet még fel a gyakorlatban. Éppen ezért, a Magosz részéről továbbra is várjuk a gazdaságátadással kapcsolatos észrevételeket, keressenek minket bátran!

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének megbízott főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.