Földügyek a Kúria előtt II.

Forrás: Getty Images
Folytatjuk szakmai sorozatunkat, amelyben Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára a Kúria legfrissebb földügyi döntéseit veszi sorra. Az egyes határozatok bemutatása mellett röviden összefoglalja az adott a témához kapcsolódó szabályokat is, így remélhetőleg közérthetővé válnak a bonyolultabb kúriai állásfoglalások is.

Túl magas a vételár?

Hosszú idő óta komoly kereslet van a termőföldek iránt, amit az is mutat, hogy az elmúlt évtized alatt átlagosan közel 300 százalékkal emelkedtek a földárak. Nem kevésbé fontos azokról az esetekről is beszélni, mikor a vételárat – legalábbis papíron – túlzottan magas szinten határozzák meg a szerződő felek, ahogy köztudott az is, hogy az ilyen visszaéléseknek sokszor semmi más céljuk nincs, mint a helybeli gazdálkodók távol tartása. A mostani szabályok szerint a föld 20 éves jövedelemtermelő képességét kell vizsgálnia a hatóságnak valamint a földbizottságnak, és a vételár alapos indok nélkül nem haladhatja meg ezt az értéket. Mi a helyzet viszont az olyan területtel, amely csak a nyilvántartásban szerepel termőföldként, a valóságban viszont már nincs gazdálkodás a területen? Az adott ügyhöz hozzátartozik, hogy ez az lerobbant állapot a tulajdonos hibájából következett be, aki elhanyagolta a területet. A Kúria ennél az esetnél viszont mégis úgy döntött, hogy mivel az ilyen területnek nincs jövedelemtermelő képessége, így a piaci értéket kell alapul venni a vételár vizsgálatánál.

Álláspontom szerint ez a döntés is megmutatta, hogy szükség van a vételárvizsgálat módszertanának a mielőbbi felülvizsgálatára, hiszen óriási különbségek alakulnak ki az egyes értékbecslések között, sőt – ahogy a kúriai döntés is mutatja – sokszor az sem világos, hogy vajon a jövedelemtermelő képességet vagy a piaci értéket kell alapul venni egy föld értékének meghatározásakor.

[A Kúriai határozat száma: Kfv.II.37.240/2023/6.]

Lehet-e egyszerre két földhasználat is a területen?

Több alkalommal is előfordult már, hogy a haszonbérlő vagy a felesbérlő még a földhasználat ideje alatt újabb szerződést kötött a bérbeadóval. Biztosítékként az is szokott szerepelni az ilyen szerződésekben, hogy a korábbi földhasználat nem szűnik meg, ha esetleg előhaszonbérletre jogosult személy vinné el a területet. Jogszerű ez a megoldás? Vajon mi lesz a régi-új bérlő ranghelye, hiszen a törvény a „volt haszonbérlő” kifejezést használja, de ő még jelenleg is használja a területet? Első és legfontosabb tisztázni azt, hogy

egyszerre csak egy földhasználója lehet az adott területnek, tehát bármilyen ennek ellentmondó kikötés az új szerződés jóváhagyásának megtagadását vonja maga után.

Az természetesen lehetséges, hogy az egyik földhasználat váltja a másikat, de párhuzamosan ezek nem állhatnak fenn egy időben.

A másik dolog pedig, hogy a „volt haszonbérlő” ranghelye a jelenlegi földhasználónak is biztosított (feltéve persze, ha legalább 3 éve haszonbérli a területet).

[Kfv.III.37.198/2023/8.]

Per, teher és igénymentes – vagy mégsem?

Az adásvételi szerződésekből jól ismert kifejezés komoly jelentőséggel bír a földügyek terén is – gondoljunk csak egy haszonbérletre, amely hosszú évekre korlátozhatja az újonnan vásárolt földünk használatát. Így volt ez egy olyan adásvételnél is, amelynek pikantériája az volt, hogy a vevő maga a haszonbérlő volt, de a szerződésből mégis kifelejtették ennek a tehernek a feltüntetését. A probléma azzal kezdődött, hogy egy helybeli gazdálkodó elfogadó nyilatkozatot tett a szerződésre, abban a hiszemben, hogy tehermentesen vásárolhatja meg ezt a területet. Miután a tulajdonjog bejegyzése után már értesült arról, hogy még hosszú évekig egy másik személy használja majd a drágán megvásárolt földjét, így bírósághoz fordult és a vételár mérséklését kezdeményezte. Ilyenkor ugyanis két lehetőség áll előtte:

(1) vételármérséklést kérhet – ahogy ez a peres esetben is történt, vagy

(2) elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

Amennyiben a szerződéstől eláll, úgy az Eladótól – annak rosszhiszeműsége miatt – a teljes kárát követelheti (kár alatt a szerződésszegés miatt bekövetkezett károkat illetve az előrelátható jövőbeni károkat értjük). Ilyenkor kártérítést kérhetünk a területalapú támogatás jövőbeni elmaradó összegére illetve a gazdálkodás realizálható, de az eltitkolt haszonbérlet miatt elmaradó jövedelmére.

[Kpk.IV.39.030/2023/3.]

A cikksorozat első része:

Földügyek a Kúria előtt

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.