Minimum tíz év szabadságvesztés jár környezetkárosításért, ha az súlyos személyi sérülést is okozhat

Forrás: Freepik
Új környezetvédelmi büntetőjogi lépéseket javasol az Európai Bizottság, mert az eddigiek nem jelentettek visszatartó erőt. Az indítvány súlyosabb büntetést szabna ki az illegális fakereskedelemre és vízkivételre is, sőt, ha a környezetkárosítás súlyos személyi sérülést okozhat, arra legalább tíz évig terjedő szabadságvesztést kell majd kiszabni.

A környezeti bűnözés akár olyan jövedelmező is lehet, mint az illegális kábítószer-kereskedelem. Csakhogy a környezetet károsító szankciók sokkal kevésbé súlyosak és ritkábban is kerülnek büntetőeljárás alá. Ezért most az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztik az Európai Bizottság által tegnap elfogadott javaslatot, ami új környezetvédelmi büntetőjogi intézkedések meghozatalára kötelezi a tagállamokat.

Az indítvány az illegális fakereskedelem és vízkivétel, valamint a hajók törvénytelen újrahasznosítása esetére is meghatároz új bűncselekményeket.

Emellett, a jogbiztonság növelése érdekében a tervezet pontosítja a környezeti bűncselekmények meglévő fogalommeghatározásait és kötelezné a tagállamokat, hogy támogassák a környezeti bűnüldözéssel együttműködőket. A Bizottság a szankciók közös, minimális szintjének megállapítását javasolja, illetve,

amennyiben a környezeti bűncselekmény bármely személy halálát vagy súlyos sérülését okozhatja, a tagállamoknak legalább tíz évig terjedő szabadságvesztést kell kiszabniuk.

A természet helyreállítása, a közfinanszírozásból és közbeszerzési eljárásokból való kizárás vagy a közigazgatási engedélyek visszavonása is szankcióként szerepel az indítványban, amely a felügyelők, a rendőrség, az ügyészek és a bírák képzésének támogatását is előírja, nyomozati eszközök, koordináció, jobb adatgyűjtés és statisztikák révén.

A súlyos visszaélésekre komoly választ kell adni, és a javaslat megteremti ennek alapjait.

– így fogalmazott Frans Timmermans, az európai zöldügyekért felelős ügyvezető alelnök az üggyel kapcsolatban. A javaslat azt követően született meg, hogy a Bizottság 2020-ban közzétette a 2008-as környezetvédelmi bűncselekményekről szóló irányelv (2008/99/EK) értékelését. Az eredmények szerint a sikeresen üldözött környezetvédelmi ügyek száma alacsony volt, viszont a szankciók nem voltak elégségesek ahhoz, hogy visszatartó erőt jelentsenek, valamint a határokon átnyúló együttműködések is gyengének bizonyultak.

Szerző: Bakonyi-Kiss Adrienn