Őstermelőket is érintő ellenőrzéseket tartanak

2019. augusztus 5. – Az ellenőrző hatóságok nyáron kiemelt ellenőrzéseket tartanak, ezért érdemes minden érintettnek mielőbb aktualizálni őstermelői adatait, érvényesíteni őstermelői igazolványát és fontos vezetni az értékesítési betétlapot is.

Az adóellenőrök elsősorban a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek üzemeltetését vizsgálják, továbbá a pénztárgépben rögzített adatok alapján folyamatosan nyomon követik a bevételek alakulását. A kiemelt ellenőrzési témakörökről, az ellenőrzések helyszínéről és időpontjairól a NAV honlapján, az Adótraffipax alatt találhat további információkat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is bejelentette a nyári, kiemelt ellenőrzési időszak kezdetét. A NÉBIH a kormányhivatal szakembereivel az élelmiszerhigiéniai és nyomonkövethetőségi szabályokon túl az őstermelői értékesítés szabályainak betartását is ellenőrizik.
Az őstermelői értékesítés ellenőrzése során a hatóságok az érvényes őstermelői igazolványt, valamint az értékesítési betétlapot is elkérhetik, hogy betekintsenek tartalmukba. A betétlap ugyanis nem csak az igazolvány érvényesítéséhez szükséges, hanem az őstermelői bevételek vezetésére szolgáló alapnyilvántartásnak is minősül. Az őstermelő az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét a betétlap vezetésével teljesítheti, ha nem kötelezett magasabb szintű alapnyilvántartás vezetésére. Az alapnyilvántartás nem vagy késedelmes, hiányos, hibás, valótlan adattartalommal történő vezetését az adóhatóság kettőszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
Az őstermelői értékesítés, a betétlap vezetésének további szabályait a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet tartalmazza. A legfontosabb szabályokat a NAK „Mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítési szabályairól” című tájékoztató füzete foglalja össze, ami a NAK portálról letölthető vagy az őstermelői terméket jelölő polcbelógóval együtt ingyenesen elérhető a falugazdász irodákban. A szabályok be nem tartása miatt az ellenőrző hatóságok a jogsértés súlyától függően két hónaptól két évig terjedően el is tilthatják az őstermelői igazolványon szereplőket az őstermelői tevékenység végzésétől.
Amennyiben az őstermelői tevékenységét a továbbiakban nem kívánja folytatni, úgy köteles az igazolványát tizenöt napon belül bevonatni. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek az érvényes lakcímkártyán szereplő állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyében található Kamara bármelyik ügyfélszolgálati irodájában intézhető. Az ügyintézés díjmentes.