Segítség a nagy kérdés megválaszolásához: eladni, vagy tárolni lesz érdemes a gabonát?

Forrás: Getty Images
Azt mindannyian látjuk, hogy a gabonaárak a bőséges készletek és a pozitív terméskilátások miatt meredeken estek. De mi várható az elkövetkező hónapokban? Erre keresi a választ cikkében Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője.

A 2023/24-es terméssel kapcsolatos várakozásait a napokban osztotta meg a Copa-Cogeca. Adataik a növénytermesztés általános növekedését vetítik előre a súlyos spanyol szárazság ellenére is. Ezen kívül bemutatom az EU gabona külkereskedelmének alakulását és Ukrajna gabona és olajosmag termelését és exportját annak érdekében, hogy az aratáskor meghozandó eladjam-tároljam döntéseiket segítsem.

Copa-Cogeca előrejelzés

A Copa és Cogeca gabona-, olajos magvakkal és fehérjenövényekkel foglalkozó munkacsoportjának szakértői az EU gabona-, olajosmag- és fehérjenövény-termelésének általános növekedését jósolják 2023-ra, annak ellenére, hogy Spanyolországban a termelés várhatóan komoly csökkenése várható. Várakozásaik szerint, az EU-27 gabonatermésének el kell érnie a 277 millió tonnát, ami 4,6 százalékos emelkedés a 2022-es betakarításhoz képest. Hasonló pozitív tendencia várható az olajos magvaknál (34,1 millió tonna; +8,2 százalék) és a fehérjenövényeknél (3,9 millió tonna; +5 százalék).

Szerintük, a 2023-as 3,8 százalékos vetésterület-csökkenés ellenére a gabonafélék várhatóan magas hozamai a 2022-esnél jobb eredményt biztosítanak. Ezt a tendenciát részben a kukorica esetében várható magasabb hozamok okozzák.

Kukoricából 62 millió tonnás termést várnak (ami 21,7 százalékos többlet 2022-hez képest).

Az árpa és a durumbúza 2,3, illetve 7,1 százalékos terméscsökkenést mutat, míg a közönséges búza termése 2,8 száza1ékkal, 28 millió tonnára nő. Spanyolországot súlyosan érinti a jelenleg is tartó aszály. Emiatt teljes gabonatermelése közel 9 millió tonnával csökken. Összességében az EU 2023-as termésének magasabbnak kell lennie, mint 2022-ben, de így is kicsivel az elmúlt öt év gabonatermelési átlaga alatt marad.

Az olajos magvak esetében is meglehetősen pozitív a helyzet az enyhe területnövekedésnek (+2,1 százalék) és a magasabb terméshozamoknak köszönhetően, amelyek az elmúlt öt év átlagánál 14,4 százalékkal magasabb termelést eredményezhetnek. Ez leginkább a napraforgótermés várhatóan 18,5 százalékos növekedésével mutat összefüggést. A terméshozam növekedése ugyanis várhatóan ellensúlyozza a termőterület zsugorodását.

A szójabab termelése várhatóan 9,7 százalékkal fog növekedni az elmúlt évihez hasonló vetésterület mellett.

Az EU-27 fehérjenövény-termelésének a borsó és a bab magasabb termelésének köszönhetően (+9 százalék, illetve +11 százalék), az édes csillagfürt 29 százalékos csökkenése ellenére is növekednie kell.

Ezek a pozitív eredmények részben azzal magyarázhatók, hogy Észak-Európában nagyon jó körülmények között fejlődtek az őszi vetések, és Közép-Kelet-Európában általában kedvezőbbek az időjárási viszonyok. A súlyos aszály Spanyolországban és más körülhatároltabb régiókban, valamint az a tény, hogy – az elmúlt hónapok némi csökkenése ellenére – továbbra is nagyon magasak az inputköltségek (műtrágyák, energia), az árak pedig beestek,

a 2023-as betakarítás pénzügyi eredményei várhatóan romlani fognak.

Az EU gabonakülkereskedelme

Fontos adalék mindehhez, hogyan alakult az EU termény-külkereskedelme a 2022/23-as gazdasági évben, május 14-ig bezárólag:

  • A gabonaimport 35,5 millió tonna volt, szemben az előző évi 19,2, és az azt megelőző év 18,1 millió tonnájával;
  • Ezen belül lágy búzából 8,16 millió tonna érkezett, ami 230%-os éves növekedés;
  • Durumból 1,65 millió tonnás az import, ami 43 százalékos éves növekedés;
  • Kukoricából 23,57 millió tonnás az import, ami 65 százalékos éves növekedés;
  • Árpából pedig 1862 tonna, ami 119 százaléka az egy évvel korábbinak.
  • Az exportoldalon 39,8 millió tonnás mennyiség áll, szemben a 41,1 millió tonnás tavalyi és a 37,3 millió tonnás két évvel ezelőtti szinttel;
  • Lágy búzából 27,57 millió tonna hagyta el a közösséget, ami 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál;
  • Durumból 802 ezer tonna, ami viszont 27 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi szinttől;
  • Kukoricából 2,72 millió tonna volt a kivitel, ami éppen fele az előző évinek;
  • Árpából pedig 5,8 millió tonna, ami viszont 14 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi szinttől.

Ukrajna termelése és exportja

A tisztánlátást segíti, ha rátekintünk Ukrajna gabona- és olajosmag-termésére és exportjára. Miközben Ukrajna gabonatermelése és exportja drasztikusan esett és esik vissza, addig repce és szója oldalon növekedéseket látni.

Ukrajna gabona- és olajosmag-termelése és exportja, millió tonna

Forrás: IGC *előzetes, ** előrejelzés

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink