Itt vannak a drónos permetezés szabályai

Fotó: Babák Zoltán / MATE
Módosul a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló rendelet, amely többek között a pilóta nélküli légijárművel történő mezőgazdasági repülésekről is rendelkezik.

Az agrártárca közleménye szerint a légi permetezésre vonatkozó jogszabály módosításával az Agrárminisztérium együttműködésben az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megalkotta a drónokkal történő növényvédő szer kijuttatásának jogszabályi környezetét, elősegítve ezzel, hogy az új, pontosabb és célzottabb kijuttatást lehetővé tevő légi permetezési technológia a magyar gazdák rendelkezésére állhasson.

A légtér.hu szakértői az alábbiakban foglalták össze a szabályozás lényegét:

Engedélyezés és bejelentés

  • Drónnal végzett mezőgazdasági repülést csak a „mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásban” szereplő személy folytathat. Ebbe a nyilvántartásba csak az a személy kerülhet be, aki a NÉBIH által kijelölt szervezetnél pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést végzett.
  • Légi permetezés – ahogyan eddig is – kijuttatási terv alapján lehetséges. A kijuttatási tervet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc nappal a megyei kormányhivatalnak kell benyújtani.
  • A tevékenységet legkésőbb az azt megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelenteni a kormányhivatalnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell az UAS üzembentartó LUC vagy a műveleti engedélyének számát is.
  • Kizárólag pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki.

A tevékenységre vonatkozó előírások

  • Egy különálló, teljes mértékben tömítetten lezárható, legalább 15 dm3 térfogatú tartályt vagy edényt kell biztosítani a permetlétartály ürítését követően a tartályban maradt teljes visszamaradó mennyiségnek a hígításához, a permetező felépítmény teljes körű és alapos tisztításához, továbbá a kezelő személy vagy személyek tisztálkodásához.
  • A repülési útvonal nem vezethet át lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, vízbázis védőterülete, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum magterülete felett.
  • Ha a növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi permetezésre vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni.
  • Ha a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, akkor a lakott területrésztől és a felszíni vizektől legalább 20 méteres védőtávolságot kell tartani.

A rendeletet 2022. február 23-án lép hatályba.
A teljes jogszabály szövege megtekinthető a Magyar Közlönyben.

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink