Átvizsgálták a hazai faiskolák tűztövis állományát

2011-ben vette kezdetét és 2018 őszén eredményesen zárult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) dísznövény szaporítóanyag utóellenőrzési projektje.

A többéves vizsgálat a Magyarországon engedéllyel rendelkező díszfaiskolákból származó Pyracantha sp. (tűztövis) fajtaazonosságának, fajtatisztaságának és főbb tulajdonságainak ellenőrzésére irányult. A hatóság a vizsgálat alá vont 45 tűztövis tételből 7 esetében tárt fel fajtaazonossági, 3 tételnél pedig keveredési problémát.
A Nébih dísznövény szaporítóanyag felügyeleti tevékenysége részeként vizsgálta az engedéllyel rendelkező hazai faiskolák tűztövis állományát. A szaporítóanyag utóvizsgálat a 2011-től 2018-ig tartó időszakban zajlott, ezalatt összesen 45 tűztövis tétel jogszabályi előírásoknak való megfelelőségére terjedt ki. A megfigyelési munkálatokban és a tételek minősítésében a Budapesti Corvinus Egyetem kompetens oktatói is részt vettek.
A megfigyelések fő szempontja a tűztövis szaporítóanyagok fajtaazonosságának és fajtatisztaságának ellenőrzése volt. A 9 ellenőrzött díszfaiskolából 4 (22%) maradéktalanul megfelelt a jogszabályi követelményeknek. A vizsgálat alá vont 45 növénytételből 10 esetében (18%) fordult elő fajtaazonossági vagy fajtatisztasági probléma, ritkább esetben mindkettő együttesen.
A hatósági utóellenőrzés célja nem a szabályszegő faiskolák szankcionálása volt, sokkal inkább arra irányult, hogy a szakemberek felhívják a vállalkozások figyelmét a jogszabályi követelményeknek való megfelelési kötelezettségükre. A vizsgálattal kapcsolatos észrevételek megvitatása, valamint a hatékony kommunikáció érdekében a Nébih minden érintett számára biztosította a személyes konzultáció lehetőségét.
A hazai faiskolák tűztövis állományának átvizsgálásáról és a megfigyelés eredményeinek összefoglaló értékeléséről a Nébih honlapján olvashatnak részletesen.