A lejáró megbízási szerződések ellenére sem kell támogatásokat visszafizetni

Fotó: Dénes Zoltán

Az erőtörvény kisebb, ámde igen fontos módosítására is javaslatot tesz a parlament előtt lévő agrár-salátatörvény. Ez rövid terjedelmű, azonban fontos problémára kíván megoldást adni.

Az úgynevezett „megbízási szerződés” útján történő erdőgazdálkodás 2021. december 31-ével megszűnik. Egyes esetekben azonban az ilyen területeken több éves uniós támogatási programok futnak, ahol a támogatási jogviszonyok megszűnése adott esetben szerződésszegéshez és a támogatás visszafizetési kötelezettségéhez vezethet.

Habár az érintetteknek több év állt rendelkezésére, hogy új szerződés megkötésével biztosítsák a gazdálkodás folytonosságát, azonban nem cél, hogy a támogatottak kedvezményezett erdőgazdálkodói jogosultságai megszűnése miatt a támogatások visszafizetésének elrendelésére kerüljön sor – mutatott rá a parlamentben a módosítás ismertetésekor Nagy István agrárminiszter. Ilyen védendő eredmények a már elvégzett vagy folyamatban lévő erdőtelepítések, erdőszerkezet-átalakítások, erdőkörnyezetvédelmi gazdálkodási vállalások, illetve erdőérték-növelő beavatkozások.

A módosítás lehetőséget biztosít a jogviszony további fenntartására a támogatási időszak végéig.

Az új erdőtörvény értelmében hatályukat vesztik ez év végén az erdőgazdálkodási megbízási szerződések – a magánerdők közel egynegyedén ilyen megállapodás szerint gazdálkodnak. Az új szerződéseket már most célszerű megkötni, hogy az erdőgazdálkodói jogosultság folyamatossága biztosítható legyen.

Azon területeken, ahol az erdőgazdálkodás tartós megbízáson alapul, az erdőgazdálkodási jogosultságot 2022. január 1-jétől törli nyilvántartásából a hivatal – az érintett helyeken erdőnevelés és fakitermelés 2021.évről áthúzódóan 2022-ben nem végezhető.