Könnyítés a belföldre termelő élelmiszeriparosoknak

Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Az agrárkamara jelzésének is köszönhetően megszűnt a belföldi piacra értékesítő, neta-köteles terméket előállító élelmiszeripari vállalkozások népegészségügyi termékadófizetési kötelezettség halmozódásból eredő hátránya.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) más élelmiszeripari szakmai szervezetekkel együtt 2022 őszén és azt követően több alkalommal is javasolta a kormánynak, hogy az exportpiacokra történő termék-előállítás mellett a belföldi piacon értékesített termékek esetében is szűnjön meg a népegészségügyi termékadó (neta) fizetési kötelezettség halmozódása. Az összetett összetevőjű – alapanyagként felhasznált – neta-köteles termékek esetén fennállt a halmozódó neta-teher egyes előre csomagolt élelmiszerek esetében, amely az egyszer adóztatott import versenytárs termékekkel szemben hátrányt jelentett a belföldi piacra termelő hazai vállalkozások számára.

A kormányzat érzékelte ezen javaslat indokoltságát, és rövid időn belül módosította az adójogszabályokat. A Magyar Közlönyben 2023. február 28-án meg is jelent a rendeletmódosítás, amely megoldást hozott a belföldi piacot érintő korábbi problémára – írja közleményében a NAK.

A módosítás eredményeként 2023. március 1-től népegészségügyi termékadó mentessé válnak azon mennyiségű – egyébként végső felhasználásban neta-köteles – alapanyagok, amelyeket belföldi piacra történő neta-köteles termékek előállításához használnak fel, és amely összetett összetevőjű termékek után a feldolgozást végző vállalkozás neta-fizetési kötelezettséget teljesít.

Az alapanyagok mentességi feltétele, hogy a felhasználás szándékáról a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint az adófizetés tényét, az értékesített saját termék előállításához felhasznált, az adóalanytól beszerzett adóköteles termék mennyiségét, az adóalany számára – a nyilatkozattétel napjától számított 366 napon belül – hitelt érdemlően igazolja.

A NAK üdvözli az általa is kezdeményezett jogszabályváltozást. Az új szabályozás révén az alapanyagaikat akár belföldről beszerző és belföldi piacra értékesítő vállalkozások sem kerülnek hátrányba ezáltal a hazai piacon a külföldi versenytársaikkal szemben.

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink