Többlettámogatás igényelhető az építési költségnövekedésekre

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Módosította a kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló rendeletét, amely alapján a beruházások költségnövekedéseit is el lehet számolni.

Az építőanyag-gyártáshoz szükséges nyers- és alapanyagok világpiaci áremelkedése 30 éve nem látott ütemű költségnövekményt eredményezett a hazai építőiparban. A költségek világpiaci árának – előre nem jelezhető módon történő – emelkedése miatt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) számos gazdálkodói visszajelzést kapott arról, hogy a beruházási projekt ilyen építési árak mellett kivitelezhetetlenné vált, esetleges megvalósítása likviditási problémákat eredményezne a vállalkozásban.

A beruházási projekteket érintő káros hatások mérséklése érdekében a NAK még 2021. szeptember 14-én fogalmazott meg javaslatot az Agrárminisztérium részére, amelyben kérte, engedélyezzék, hogy a megnövekedett építési költségeket el lehessen számolni a hatályos „Építési Normagyűjteményben” szereplő referenciaárak mértékéig. A NAK most arról számolt be, hogy a javaslatot elfogadták, és az alapján módosult a vonatkozó kormányrendelet.

Ezek alapján az építési költségnövekményeket az alábbiak szerint van lehetőség elszámolni:

  • Többlettámogatás igénybevételére nyílik lehetőség a Vidékfejlesztési Programban támogatott 2020. január 1-jét követően benyújtott, építésekre irányuló támogatási jogviszony esetén. Változás bejelentési kérelem keretében tudják igényelni egy alkalommal, legkésőbb az első építésre irányuló kifizetési igénylés benyújtásáig. A támogatás legfeljebb a változás bejelentés benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott referenciaárak alapján számított, az építési tételre jutó támogatás összegéig növelhető. Ügyelni kell arra, hogy az igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott referenciaárak alapján számított támogatás 5 százaléka, de legalább 5 millió forint.