Támogatás a nyúltenyésztőknek

Tenyésznyulanként 2000 forintot kaphatnak a gazdálkodók, akik július végéig pályázhatnak a támogatásra.

Főszabály szerint egy tenyésznyúl után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás. Az állattartó a támogatási kérelmet a tárgyév január 1. és január 31. között, valamint július 1. és július 31. között postai úton nyújthatja be a Magyar Államkincstárhoz – tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 150 millió forint. Az igényléssel kapcsolatban lényeges, hogy a gazdálkodónak még legyen kellő mértékű szabad mezőgazdasági de minimis kerete (egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget).

További részletes információ a támogatással kapcsolatban az 54/2014. (IV. 29.) VM rendeletben, valamint a 46/2022. (VII. 4.) számú kincstári közleményben található.