Ki veheti igénybe a fiatal gazdák területalapú támogatását?

Jócskán megemelt támogatási összeg, jóval nagyobb terület után. Röviden így lehetne összefoglalni a fiatal gazdák területalapon járó kiegészítő támogatását. A részleteket Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára mutatja be cikkében.

Idéntől az alaptámogatáson felül akár több mint 150 euró/hektár többlettámogatás is járhat a 40 év alatti kezdő gazdálkodóknak, ráadásul mindezt öt éven keresztül. Mivel uniós forrásokról van szó, így itt is szembesülhettünk az Európai Bizottság mindent átható bürokratikus megközelítésével, de végeredményben így is az uniós keretek között megvalósítható lehető legrugalmasabb szabályozást sikerült kialakítani.

A támogatás mértéke

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján az új támogatási rendszerben az alaptámogatáson felül várhatóan mintegy 157 euró/hektár többlettámogatás igénylésére lesz lehetősége a 40 év alatti fiatal gazdálkodóknak az első 300 hektár után, öt évig. Több feltételnek is meg kell felelni ehhez, de egyet ezek közül külön is ki kell emelni: azok a fiatal gazdák igényelhetik ezt a többlettámogatást, akik a mezőgazdasági tevékenységüket önálló, „üzemvezetői” minőségben 2022. június 10-e után kezdték meg. Elsőre ez talán elég egyértelműnek tűnik, de az Európai Bizottság a magyar álláspontnál sokkal szigorúbban közelítette meg ezt a kérdést. Mielőtt ezt részletesen is kifejteném, lássuk a támogatás alapvető feltételeit.

Ki igényelheti ezt a támogatást?

Az a 18. életévét már betöltő, de 40 évesnél fiatalabb gazda, aki

  • még nem nyújtott be egységes kérelmet (vagy aki már korábban is igényelt fiatal gazda támogatást, annak a 2019-2022 közötti évek is beszámítanak az öt évbe, tehát ők folytathatják a támogatás igénylését) és
  • mezőgazdasági tevékenységét 2022. június 9-e után kezdte meg és
  • rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel vagy szakmai gyakorlattal (ez utóbbi ŐCSG tagsággal is igazolható lesz) és
  • alaptámogatásra is nyújt be kérelmet.

Mikor kezdődik meg hivatalosan a mezőgazdasági tevékenység?

Ahogy láttuk, főszabály szerint csak az tudja igénybe venni ezt a támogatást, aki a mezőgazdasági tevékenységét 2022. június 9-e után kezdte meg. Arra, hogy mikortól kezdte meg valaki a mezőgazdasági tevékenységét, lássuk a legfontosabb eseteket:

a) Önálló őstermelő

Az önálló őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma tekintendő a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének.

b) Egyéni vállalkozó

Az az időpont, amikor fő vagy melléktevékenységként a mezőgazdasági tevékenység bejegyzésre került.

c) Jogi személy

Az alapító okirat kiállításának időpontja, amely időponttól a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő látja el, és a jogi személy tevékenységei között fő vagy melléktevékenységként mezőgazdasági tevékenység bejegyzésre került.

d) ŐCSG vezetője

Ha a fiatal gazdálkodó az ŐCSG vezetője, ő nem tudja igénybe venni a többlettámogatást. Az ő esetében az ŐCSG képviselőjévé válás időpontja tekinthető a tevékenység megkezdésének.

e) ŐCSG tagja

Az ŐCSG tag – a vezetővel ellentétben – nem minősül automatikusan „üzemvezetőnek”, így nem is esik ki automatikusan a támogatotti körből.

Az uniós szabályok miatt viszont annak az ŐCSG tagnak, aki igényel fiatal gazda támogatást, annak a támogatási kérelem benyújtását követően egy külön nyilatkozatot is tennie kell majd a jogosultság igazolásáról.

Miről kell nyilatkoznia az ŐCSG tag igénylőnek?

Azt, hogy a fiatal gazda az ŐCSG tagjaként már 2022. június 10-e előtt „üzemvezető” volt-e vagy sem, a Magyar Államkincstár egy pontozásos rendszer alapján állapítja meg, a nyilatkozata is tehát ehhez kapcsolódik.

Technikai információ: A pontozás alapjául az ŐCSG szerződés, illetve a fiatal gazda nyilatkozata szolgál. Az ŐCSG szerződés esetében kizárólag a 2022. június 9. napján vagy ennél korábban hatályos szerződés szolgál a kincstári értékelés alapjául, az ezen időpont bekövetkezte után bekövetkezett változások viszont már nem).

A pontozásnál az a cél, hogy az összes, 20 pontszámból minél kevesebbet érjen el az igénylő, hiszen amennyiben a 10 pontot nem haladja meg, akkor őt úgy kell tekinteni, hogy nem minősül „üzemvezetőnek”, tehát ő igénybe veheti a fiatal gazda támogatást. Amennyiben 10 pont fölötti eredmény jönne ki, úgy nem vehetné igénybe ezt a támogatást. Annyit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a pontozás kialakításakor (is) arra törekedtünk, hogy az uniós keretek között a lehető legrugalmasabb szabályozást alakítsuk ki a gazdák számára. A pontozás itt érhető el (az 5-6. oldalon):

Szükség van-e a földhasználati jogcím átadására?

A fiatal gazda támogatásnál is érvényesül az a szabály, hogy nem csak a haszonbérlő vagy a tulajdonos igényelheti meg a támogatást, hanem annak a közeli hozzátartozója is (természetesen egy terület után csak egy személy kaphat támogatást). Megfordítva: a források lehívásához nem szükséges a használati jogosultság átadása, nem kell haszonbérleti vagy szívességi földhasználati szerződéseket kötni.

Sőt, akár még a jegyzői igazolás is megoldás lehet bizonyos helyzetekre.

[2007. évi XVII. tv. 44. § (7) bek. i) és j) pont]

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

 

 

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink