Ezek az ágazatok jártak a legjobban az agrártámogatásokkal

Fotó: Kovács Erika
A tavaly kifizetett több mint 800 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatás fő kedvezményezettjei az eddigieknek megfelelően a növénytermesztők voltak, míg az állattartókat – ahogyan már 2020-ban is – az uniós támogatásnál nagyobb összegű nemzeti forrással kellett segíteni.

Hazai és európai uniós forrásokból összesen 812,6 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki 2021-ben – írja pénzügyi összefoglalójában az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Ezt az összeget növelte az Agrárminisztérium fejezetén kívül szereplő, de az agrártámogatásokhoz kapcsolódó 28,7 milliárd forint, ami a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés címén érkezett a gazdálkodókhoz.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a termelőknek nyújtott közvetlen támogatások domináltak az agrár- és vidékfejlesztési támogatások között.

Az ilyen jogcímen történt kifizetések 432,2 milliárd forintot, a támogatások 53,2 százalékát jelentették.

A főbb intézkedéscsoportok közül a Vidékfejlesztési programból (VP) 248,9 milliárd forint került a jogosultak számláira, ami – együtt a Magyar halgazdálkodási operatív program 3,4 milliárd forintjával – a kifizetések 31 százalékát tette ki. A nemzeti támogatások jogcímeire 108,4 milliárd forintot vehettek igénybe a kedvezményezettek, a piaci és egyéb támogatások összege 19,7 milliárd forint volt, amelynek zöme továbbra is a kiegészítő nemzeti támogatással működő programokat fedezte.

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 80,9 százaléka, 657,4 milliárd forint érkezett uniós forrásból, a nemzeti költségvetés pedig további 155,1 milliárd forint kifizetését fedezte. Az uniós társfinanszírozással megvalósult támogatások esetében az uniós kifizetések aránya 82 százalékot tett ki, míg a támogatások további 18 százalékát nemzeti költségvetésből folyósították.

Emelkedett tavaly a termelőket ért agrárkárok enyhítésére kifizetett összeg, ami meghaladta a 18 milliárd forintot.

Ennek forrását a gazdálkodók befizetései, és az azt kiegészítő hazai költségvetési támogatás jelentik.

A főágazatok közül az agrártámogatásokból továbbra is a szántóföldi növénytermesztés részesedik meghatározó, több mint 45 százalékos mértékben, az állattenyésztők a támogatások ötödét használhatták fel, míg a kertészet részesedése 4,5 százalékos volt.

A szántóföldi növénytermesztőknek juttatott 369,5 milliárd forint támogatás 99 százaléka az uniós költségvetésből származott. A szubvenció 94,3 százaléka – 348,4 milliárd forint – az egységes területalapú támogatás formájában jutott el a gazdálkodókhoz, ezen belül alaptámogatásként 256,4 milliárd, zöldítés címén pedig 92 milliárd forintot fizettek ki részükre.

Az AKI adataiból kiderül, hogy az állattenyésztéssel és -tartással foglalkozó termelők 166,1 milliárd forintos támogatásának 51,4 százalékát a nemzeti költségvetés terhére fizették ki, a hazai forrás több mint felét az állatbetegségek megelőzésének támogatásai és az állatjóléti támogatások jelentették.

A kertészeti ágazat 36,7 milliárd forintos támogatásának 81,3 százaléka érkezett az uniós büdzséből, a kifizetések több mint ötöde (8,3 milliárd forint) a VP keretében valósult meg.

Az élelmiszeripari vállalkozások tavaly 22,3 milliárd forint támogatásban részesültek, döntően a Vidékfejlesztési program forrásaiból. A kifizetések 18 százaléka hazai, 82 százaléka uniós költségvetésből teljesült.