Benyújtható a kérelem az AKG-ra és az ökológiai gazdálkodásra

Fotó: Frank Yvette/Délmagyarország

Megkezdhető a támogatási kérelem benyújtása az elektronikus felületen a „VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” és a „VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” támogatások vonatkozásában. A benyújtási időszak mától november 25-ig tart.A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi tájékoztatása szerint a két támogatási forma több tízezer hazai gazdálkodót érint. Az AKG pályázat keretösszege 360 milliárd forint, ami meghaladja az előző két ötéves támogatás összegét is; az ÖKO kerete 40 milliárd forint.

Az Agrár-környezetgazdálkodás kifizetés (AKG; VP4-10.1.1-21) valamint az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO; VP4-11.1.1.-11.2.1.-21) pályázati felhívás 2021. szeptember 24-én jelent meg.

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. A korábbi ÖKO pályázatokhoz képest változás, hogy olyan ültetvénnyel is lehet pályázni, ami még nem eltelepített 2022. január 1-ig. Ez esetben erről nyilatkozni kell és a telepítésnek legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtási határnapjáig meg kell történnie. További változás, hogy gyepgazdálkodás esetén mind a legeltetéssel, mind a kaszálással történő hasznosítás esetén saját legeltethető (0,2 ÁE/ha) állatállománnyal kell rendelkeznie a pályázónak.

A NAK felhívta a figyelmet arra, hogy az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont terület egyúttal nem vihető be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba (AKG) is.

A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján, az átállás alatti területeket pedig még az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni. Továbbá külön KET-ként kell kimérni azon szántóföldi területeket, amelyeken a takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi növények termesztése történik.

A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, és ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik.

A támogatási kérelem benyújtásánál többlet pont jár többek közt akkor, ha a pályázó szerepelt az előző ÖKO programban, ha szaktanácsadóval kötött szerződéssel rendelkezik, a gazdaság teljes területe kevesebb mint 300 hektár, illetve, ha a gazdaság összterületéhez viszonyítva – adott földhasználati kategóriában – a programba bevinni kívánt terület aránya minél nagyobb. A földterület elhelyezkedése alapján is adható többletpont: a Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület és a VTT területi szempontok szerint, ha a terület több mint 50%-a az adott fedvényen helyezkedik el.

A pályázat benyújtásához Kamara által készített tájékoztató ÖKO kiadvány is segítséget nyújthat, ami online verzióban megtalálható www.nak.hu oldalon.

Agrokép
Ribóczi Edina/NAK