Sok őstermelő figyelmetlen

Forrás: Shutterstock

Az őstermelők közül sokan nem vették figyelembe a biztosítási jogviszonyt érintő változásokat, pedig azok már 2021. január 1-je óta érvényben vannak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV ellenőrzési tapasztalatai alapján az érintettek gyakran elmulasztották bejelenteni a jogviszonyukat, és benyújtani a járulékbevallásukat.

A 2021-es változtatások előtt az őstermelő csak akkor vált biztosítottá, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő ideje és a már megszerzett szolgálati ideje együtt elérte legalább a 20 évet, a múlt évtől évtől azonban a biztosítotti jogviszony már nincs a 20 éves szolgálathoz kötve. Előfordult tehát olyan eset, hogy az őstermelő 2020. december 31-éig nem volt biztosított, 2021. január 1-je után azonban már igen – mutatott rá a NAV. Amikor viszont az őstermelő biztosítottá válik, be kell jelentenie a jogviszonya kezdetét, és a járulékbevallásokat is kötelező benyújtania az adóhivatalnak – ez az, amit tavaly sokan nem vettek figyelembe.

A mezőgazdasági őstermelő a minimálbér 92 százalékának megfelelő jövedelem után fizeti meg a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot. Ha a bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének ötszörösét, akkor a havi járulékalapja a 2021-es bevétele 15 százalékának az egytizenkettede. A jelenlegi szabályozás szerint az az őstermelőként nyilvántartott magánszemély minősül biztosítottnak, aki egyéb jogcímen nem biztosított, például nincs munkaviszonya.