Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” felhívás

Forrás: Vas Népe
Fotó: Szendi Péter

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás – közölték a www.palyazat.gov.hu portálon.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. napjától 2022. április 21. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

A kiírás szerint a kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt maximum 100 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 százalékának megfelelő, maximum 50 000 000 forint támogatási előleget biztosít.

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 – 1000 darab.

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is
választható:
a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a
támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési
engedéllyel.
c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy
bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési
engedéllyel rendelkezik.
d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes
szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
– új épület építése;
– olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes
szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható
tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek
vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése.
b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök
beszerzése.
7
c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda,
parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása.
Az a) – c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg
a 30 millió forintot.
d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület
tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni
vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és
hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer
kialakítása).
e) A 3.1.1.1. fejezet a) – d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek
berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
f) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek:
projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói
szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
g) Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft
értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése,
üzembe helyezése.
j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának
figyelembevételével).
k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem,
étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.