NAK-segédlet a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigényléshez

A mezőgazdasági termelők által a gazdálkodáshoz felhasznált gázolaj visszaigénylésének szabályait foglalta össze honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A mezőgazdasági őstermelő (az őstermelők családi gazdasága esetében annak képviselője) jogosult a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján. A felhasznált gázolaj után visszatéríthető adó összege évente maximum 97 liter/hektár lehet.

Amennyiben a naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, úgy ennek arányában változik a visszatéríthető adó összege, tehát a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe.

Területnövekedés esetében, ha van egy 100 hektáros terület, amelyhez június 15-én további 10 hektárt vásárolunk, ebben az esetben a visszatéríthető gázolaj mennyisége a következő:


*Fontos: A számításnál a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni!

Területcsökkenés esetén, ha van egy 100 hektáros terület, amelyből június 15-én eladunk 10 hektárt, ebben az esetben a visszatéríthető gázolaj mennyisége a következő:


*Fontos: A számításnál a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni!

A jövedéki termék adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója, tehát a számla keltekor érvényben lévő jövedéki adómértéket kell mindig figyelemebe venni!

Főszabály szerint a gázolaj utáni adómérték a kőolaj világpiaci árához igazodik, ez azt jelenti, hogy:


Az adómérték meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 2 fajtakódú gázolajat különböztetünk meg jelenleg a piacon:
– egyrészt a 016-as fajtakódú gázolajat, amelyre nem vonatkozik a hatósági árszabás, ebben az esetben a fenti főszabály szerint kell eljárni, ami azt jelenti, hogy a 2021.04.01. – 2022.06.30. időszakra vonatkozóan a főszabály szerint kalkulált adómérték: 90,487 Ft/liter;
– másrészt a „2710 20 11 KN” kódú dízelgázolaj (088-as fajtakód), amelyre vonatkozik a hatósági árszabás.
Tehát a „2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat”
– a jelenleg hatályos jogszabályok hatósági áras termékként definiálják, amelynek legmagasabb, beszállító által alkalmazható bruttó nagykereskedelmi eladási ára 480 Ft/liter, és amelynek jövedéki adóját
– a Kormány rendelkezéseinek köszönhetően, ebben az évben, két lépcsőben is csökkentették, az alábbiak szerint:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelőlen kell eljárni. Vonatkozó jogszabályok:

dr. Buzás Tivadar/NAK