Partnerségben a vállalkozókért

Valós, a mindennapok kapcsolattatását segítő, a gazdaság fejlesztését célzó, a szakemberhiányt segítő együttműködési megállapodást kötött egymással a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Veszprém Megyei Szervezete.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján a kamarák feladata, hogy a törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelően, önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését. Ezt szem előtt tartva a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. szeptember 21-én kötött együttműködési megállapodást.

Több éves helyi szintű közös munka után március 7-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között is együttműködési megállapodás aláírására került sor. Céljaik között szerepel többek között Veszprém megye gazdasági fejlődésének segítése és a térségben működő vállalkozások támogatása, ezen keresztül az életminőség javítása. Az együttműködés révén a Veszprém megyei vidék- és gazdaságfejlesztést együttesen érintő ügyekben közös érdekérvényesítő tevékenységet folytatnak. Egymással egyeztetve közreműködnek a helyi gazdaságfejlesztési, stratégiaalkotási, véleményezési folyamatokban. A vállalkozások részéről felvetődő –egymást kölcsönösen érintő – üzletviteli, fejlesztési és együttműködési igényeket közvetítik egymás felé.

A szakképzés terén közvetítik egymás felé a képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos vállalkozói igényeket, az elvárt kompetenciákat, segítik a gazdaságban megjelenő új képzési igények bevezetését és alkalmazását. Erősítik pályaorientációs tevékenységeiket, egymással közreműködve pályaválasztási rendezvényeket szerveznek tanulók részére a választható (hiány)szakmák és kapcsolódó továbbtanulási lehetőségek ismertetése céljából.

A megállapodást dr. Markovszky György VKIK elnök és Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém megyei elnöke látták el kézjegyükkel. Az aláírást követően Sövényházi Balázs elmondta, számos olyan terület van, ahol együtt tudnak dolgozni.

Vannak olyan élelmiszeripari cégek, amelyek mindkét kamarának a tagjai. Az agráriumba kerülő inputanyag jó része is az iparkamara tagjai közül érkezik (gépek, növényvédő szerek). Közös cél a gazdaságfejlesztés elősegítése, a közlekedési infrastruktúra javítása (8-as út korszerűsítése). A munkaerőhiány az agráriumnak is nagy gondot okoz, a digitalizáció, a robotizáció területén szintén vannak metszéspontok. Kiemelt feladat a szakképzés, oktatás – közös rendezvényeken népszerűsítik a hiányszakmákat.

Hangsúlyozta, a megállapodás nem „papíralapú”, azt szeretnék minél gazdagabb tartalommal megtölteni. Sövényházi Balázs arról is beszélt, hogy céljaik között szerepel egy olyan vásár megszervezése, amelyhez partnerként csatlakozik Veszprém, az egyház is. Az előkészületek már e témában is zajlanak.

Dr. Markovszky György szerint nem lehet szétválasztani a gazdasági területeket, ezek ugyanis egymásra különféle hatásokkal bírnak. A jövő munkaerejét ugyanazon fiatalok között keresik, akik ma még az iskolapadban vannak. Reményei szerint ezek közül egyre többen tanulnak majd szakmát.

Közölte, véget kellene vetni a szocializmus idejéből származó gyakorlatnak, hogy tanulj fiam, hogy ne kelljen dolgoznod. Ilyen nincs! Aki nem akar dolgozni, azt kirekeszti a társadalom. A két kamara közösen olyan utakat szeretne megnyitni, hogy mindez mindenki előtt világos legyen.