Nagy István a fejlesztésekről: most vagy soha!

Fotó: Fekete István
Betartjuk a magyar nemzet gerincét adó vidéknek tett ígéreteinket, és soha nem látott fejlesztéseket indítunk be – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az 1848. március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen.

A nemzeti ünneppel kapcsolatban Nagy István kiemelte: 1848 üzenete ma, 175 évvel később is élő, most is rendkívüli időket élünk. Az elmúlt időszakban a mezőgazdaság több súlyos kihívással szembesült. Ugyanakkor a 2027-ig tartó közös agrárpolitika (KAP) stratégiai terv támogatási időszakában annyi forrás áll a mezőgazdaság és az élelmiszeripar rendelkezésére, hogy a történelmi léptékű nehézségek mellett a lehetőségek is történelmiek.

A termelő és önellátó mezőgazdaság mellé feltámasztják a korábbi évtizedekben a privatizációval tönkretett magyar élelmiszeripart – jelentette ki. A cél egy olyan élelmiszeripar, amely a világpiacon is megállja a helyét, és amelynek révén a magyar emberek jó szívvel választhatnak hazait a külföldről ránk zúdított élelmiszer helyett.

A tárcavezető köszöntötte az agrárium területén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat, és hangsúlyozta, hogy a siker kovásza az agráriumban az ágazati szereplők közötti összefogás. Az egység jelenik meg a kitüntettek körében: bárhonnan érkezzenek, bármilyen szakterületen dolgozzanak, munkásságuk egy irányba mutat, ami az Agrárminisztériumhoz tartozó ágazatok, szakterületek erősítése, felemelése. Nehéz időkben különösképpen szükség van olyanokra, akik a próbatételek közepette is példát mutatnak azzal, hogy igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és a rájuk bízott javakból.

A kitüntetettek:

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, március 15-e alkalmából Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta

Bárány László rendező-operatőr, a Pannon Csillagda Látogatóközpont üzemeltetője részére, a zene és a természet értékeinek népszerűsítését szolgáló és nemzetközileg is nagyra értékelt dokumentumfilmjei, valamint a Pannon Csillagda Látogatóközpont üzemeltetőjeként végzett értékteremtő munkája elismeréseként.

Dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség volt elnöke, Izsák város polgármestere részére, a hazai labdarúgás fejlesztése, illetve jó hírnevének erősítése érdekében végzett munkája, valamint Izsák város fejlesztését szolgáló több évtizedes sportés városvezetői tevékenysége elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta

Hölbling Sándor közgazdász, a Mecsekerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese részére, a mecseki erdészet informatikai fejlesztése során végzett kiváló munkája elismeréseként.

Klemencsics András, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályának nyugalmazott vezetője részére, az erdőtervezés és – felügyelet területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

Szomor Dezső kertészmérnök, a Szomor Ökofarm tulajdonosa részére, a Magyarországon őshonos állatok tenyésztése és törzsállományuk fenntartása, illetve adalékanyag mentesen, prémium minőségben történő feldolgozása terén elért sikeres munkája elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Babos Attila Imre, Dunaszeg község polgármestere részére, a település fejlesztése érdekében több mint három évtizeden át végzett, példaértékű munkája elismeréseként.

Dr. Buza Péter író, szerkesztő részére, számos budapesti és Balaton környéki kulturális emlék fennmaradását elősegítő, több évtizedes városvédő és történetkutató tevékenysége elismeréseként.

Rencsi Gábor József, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóságának erdészeti igazgatója részére, a természetvédelem, a fakitermelés, az erdőfelújítás és a vadgazdálkodás közötti egyensúly fenntartása érdekében végzett négy évtizedes munkája elismeréseként.

Dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke részére, a hazai növénytermesztés génmódosításmentességének biztosítása, valamint a termőföldek megóvása iránt elkötelezett, valamint az ökológiai gazdálkodás terén meghatározó munkája elismeréseként.

Süli Ferenc Ákos, a Balatoni Futár magazin főszerkesztője részére, a Balaton régió természeti értékeinek, illetve védett területeinek bemutatása iránt elkötelezett, több mint negyed évszázados munkája elismeréseként.

Dr. Szilágyi János Ede, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet igazgatója, a Bor Eredetvédelmi Tanács tagja részére, az agrár- és a vízjog, illetve a határon átnyúló földszerzések szabályozása terén végzett munkája, valamint a jogtudomány fejlesztésében és a jogalkotás eredményesebbé tételében betöltött szerepe elismeréseként.

Takács József erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Nagybajomi Erdészetének igazgatója részére, a külső-somogyi dombvidék fakitermelési rendszereinek tervezésében és szervezésében elért eredményei elismeréseként.

Tárbály István, a nyíregyházi Timpex Kft. ügyvezetője részére, a hazai sportlótenyésztés nemzetközi szintű elismertségét növelő, több évtizede kimagasló színvonalú és eredményes munkája elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Borsicsné Molnár Mária Márta, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanára részére, négy évtizeden át végzett, magas szintű és a magyar nyelv ápolása iránt elhivatott pedagógiai munkája elismeréseként.

Galisz Tamás, az Itthon van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tanácsadója részére, a nemzeti park igazgatóságok tevékenységének, valamint a Nemzeti Parki Termék védjeggyel ellátott termékek és termelőik népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként.

Kiss Erika Éva, a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztőpedagógusa részére, sokoldalú pedagógusi életpályája során a gyermekek érdekében végzett áldozatos és eredményes munkája.

Kucsera Sándor környezetvédelmi szakmérnök, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság Velencei Növényvédőszer-analitikai Nemzeti Referencia Laboratóriumának vezető-helyettese, Talajvédelmi Részlegének vezetője részére, a magyar termőföld értékállóságának biztosítása, illetve környezeti és ipari szennyeződésektől való megóvása érdekében végzett munkája elismeréseként.

Sándorfy András agrármérnök, a Marton Genetics cégcsoport ügyvezető igazgatója részére, a határon túli magyar gazdaközösségek fejlődését elősegítő tevékenysége, különösen a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban vállalt szerepe elismeréseként.

Dr. Szabóné Dr. Benyeda Zsófia állatorvos, a Prophyl Kft. ügyvezető igazgatója részére, a magyar állategészségügy fejlesztését támogató magas színvonalú és eredményes tudományos tevékenysége elismeréseként.

Szelestei Péter programozó matematikus, a Bakonyerdő Zrt. Informatikai Osztályának vezetője részére, az erdőgazdaság korszerű működtetéséhez szükséges informatika fejlesztésében, illetve speciális szakmai rendszerek kidolgozásában betöltött szerepe elismeréseként.

Szépe Ferenc agrármérnök, az Agrárminisztérium nyugalmazott főosztályvezetője részére, az agrár- és vidékfejlesztés területén, valamint a növénytermesztési szakmai folyamatokban végzett több évtizedes, példaadó munkája elismeréseként.

Varga Mihály növénytermesztési üzemmérnök, őstermelő, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége Nógrád Vármegyei Szervezetének elnöke részére, a magyar gazdák érdekében végzett több évtizedes, magas szintű szakmai közéleti tevékenysége, különösen a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program szervezésében vállalt szerepe elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Tóth Gyula mezőgazdasági vállalkozó, a Somogy-közepe Gazdakör elnöke, Somogysárd község volt alpolgármestere, önkormányzati képviselő részére, a Somogy 4 megyében, elsősorban Somogysárd környékén élő gazdálkodók támogatásában, valamint a helyi közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként.

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta

Bakonyi Lajos, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a bakonyi, kemenesaljai erdőkért hosszú évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért, valamint az egykori Iharkút település lelkes hagyományőrzőjeként folytatott értékmentő tevékenységéért.

Szelessné Mezei Erzsébet, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője részére, a Budapesti Erdészet érdekében végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért, az Országos Erdészeti Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjában folytatott közösségteremtő tevékenységéért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta

Ágh Magdolna, a Lasselsberger-Knauf Építőipari Kft. nyugalmazott főkönyvelője részére, Farkasgyepű történetének és a falu életének bemutatása során végzett áldozatos kutatói, szakírói tevékenységéért, a helyi nyugdíjas klub lelkiismeretes vezetéséért.

Dr. Bolgár Józsefné, a Soproni Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére, a leendő erdőmérnök generációk több mint három évtizedes lelkiismeretes oktatásáért.

Dr. Hajas Pál, az Euragro Kft. ügyvezetője, vidékfejlesztő agrárdiplomata részére, a vidékfejlesztés területén végzett több évtizedes kimagasló munkájáért, életútja elismeréseként.

Hornyánszky Antal, a Nemzeti Földügyi Központ nyugalmazott erdőtervezési igazgató helyettese részére, az eredményes erdőgazdálkodás és az erdész szakma jó hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenységéért, valamint az erdész-bányász-kohász hagyományok regionális szintű ápolásáért.

Kató Sándor, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési főmunkatársa részére, a növényvédőszeres technológiák bevezetése és gyakorlati alkalmazása, valamint az erdőművelési ágazat informatikai fejlesztése terén végzett kiváló munkájáért.

Dr. Kosáry Judit, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritája részére, a hazai agrár-felsőoktatásban több évtizedes, magas szintű a szerves- és biokémia oktatásában és kutatásában kifejtett áldozatos munkájáért és iskolateremtő tevékenységéért.

Dr. Mátyás Csaba, a Soproni Egyetem professor emeritusa részére, a hazai és nemzetközi erdészeti kutatások, különösen az erdészeti genetika, az evolúcióökológia, valamint az erdőnemesítés terén elért eredményeiért.

Székely Pál juhtenyésztő, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott osztályvezetője részére, a hazai juhtenyésztés érdekében végzett hatósági munkásságáért, valamint a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség létrejöttében játszott szerepéért.

Dr. Tóth Sándor László, az Agárminisztérium nyugalmazott vezető-főtanácsosa részére, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség és a Faipari Tudományos Egyesület szakmai támogatásában nyújtott érdemeiért, szakírói tevékenységéért.

Dr. Váradi Mária, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet nyugalmazott tudományos osztályvezetője részére, az élelmiszeripar és mezőgazdaság területén alkalmazható analitikai műszerek fejlesztéséért, valamint az élelmiszer-tudományi kutatások szervezéséért, irányításáért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta

Dr. Fischer Béla, a Magyar Cukor Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatója részére, a hazai cukoripar átalakításában és átszervezésében játszott kiemelkedő szerepéért, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének alelnökeként végzett munkájáért.

Horváth László, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdész technikusa részére, hivatásos vadászként és kerületvezető erdészként végzett elhivatott munkájáért, értékteremtő tevékenységéért.

Dr. Mézes Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élettani és Takarmányozástani Intézetének intézetigazgató-helyettese részére, az agrárfelsőoktatásban végzett magas színvonalú iskolateremtő oktatói munkájáért, valamint az egészséges és biztonságos élelmiszer-alapanyag előállítás területén betöltött szerepéért.

Dr. Móroczné Salamon Katalin kukoricanemesítő, a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott kutatómérnöke részére, a hazai kukorica nemesítés, különösen a kiváló beltartalmi értékű silókukorica hibridek előállítása és a széleskörű minőséganalízis területén végzett kiemelkedő munkájáért.

Nagyné Vaszil Júlia Berta, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóságának nyugalmazott vezető főtanácsosa részére, a 6 takarmányozási és állattenyésztési szakigazgatásban, különösen az állati termék minőségtanúsítási rendszer létrehozásában és elterjesztésében végzett kiváló munkájáért.

Pétervári-Varga Ágnes, a Gemenc Zrt. nyugalmazott bér- és társadalombiztosítási ügyintézője részére, több mint három évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult az erdőgazdaság eredményességéhez.

Dr. Woynárovich András FAO szakértő, a Woynárovich Kft. nyugalmazott halászati és haltenyésztési szaktanácsadója részére, a fejlődő országok halászati fejlesztésében játszott fontos szerepéért, a magyar akvakultúra hírnevének öregbítéséért. Ezzel kapcsolatban több mint ötven szakkönyve, országtanulmány és oktatóanyag jelent meg.

Dr. Nagy István miniszter úr a Fasching Antal Díjat adományozta

Heilmann János, a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Pollack Mihály Technikum és Kollégium nyugalmazott mérnök-tanára, szakképzési szaktanácsadója részére, a szakközépiskolai földmérő képzés népszerűsítése, szakmai versenyek, szakmai oktatási segédanyagok tervezése, a földmérő utánpótlás nevelése terén kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért.

Horváth Gábor István, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőkormányfőtanácsosa részére, a földmérés és a térinformatika terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati tevékenységéért, a terület korszerűsítése érdekében kifejtett munkájáért, a TAKARNET24 és a közhiteles címregiszter kialakításában játszott szerepéért.

Koós Tamás alezredes, a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat főmérnöke részére, a katonai geodéziai technológiák alkalmazásának vizsgálata, a térképészeti és geoinformációs támogatás elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása érdekében végzett áldozatos munkájáért.

Agrárminiszter Úr a Konkoly-Thege Sándor Díjat adományozta

Filátz Ferenc, a Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt. nyugalmazott főállattenyésztője részére, több évtizedes, az agrárgazdaságban, különösen a szarvasmarha ágazatban kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért.

Király Attila, Bátonyterenye város alpolgármestere részére, a háztáji nyúltartás népszerűsítése, valamint a hazai hobbinyúltenyésztés megszervezése, színvonalának európai szintre emelése terén végzett munkájáért.

Dr. Tóth Imre, az Agrárminisztérium nyugalmazott vezető-főtanácsosa részére, a hazai juh-, kecske- és lótenyésztés fejlesztése terén hosszú időn át végzett magas színvonalú szakmai munkájáért, mellyel édesapja életútja előtt is tiszteleg.

Agrárminiszter Úr a Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozta

Dr. Bikfalvi Istvánné Dr. Hamza Kinga, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára részére, életműve elismeréseként, mellyel nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy nemzetközi szinten a Magyarországon előállított élelmiszereket már hosszú évtizedek óta biztonságosnak, jó minőségűnek tekintik.

Dr. Zsarnóczay Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi docense részére, a húsipari kutatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, az élelmiszeripari kutatás-fejlesztésben, valamint a szakmai utánpótlásban, tehetséggondozásban kifejtett magas szintű tevékenységéért.

Dr. Nagy István miniszter úr az Ujhelyi Imre Díjat adományozta

Bárány László, a Master Good cégcsoport ügyvezető igazgatója részére, a hazai baromfifeldolgozás fejlesztése terén elért eredményeiért, innovatív vezetői munkájáért.

Ficsor Árpád mezőgazdasági vállalkozó részére, a kézműves sajtkészítés terén elért kiváló eredményeiért, innovatív termelői tevékenységéért.

Horváth Ferenc, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. cégvezetője részére, az élelmiszerellátási-láncban az innovatív termék- és technológiafejlesztés, a tudományos eredmények gyakorlatba való adaptálása, valamint az utánpótlás-nevelés terén kifejtett tevékenységéért.

Szilágyi Gábor, a Bajcshal Kft. ügyvezetője részére, az akvakultúra és a halfeldolgozás területén végzett szakmai munkájáért, valamint innovatív fejlesztési tevékenységéért.

Agrárminiszter Úr a Zöld Toll Díjat adományozta

Ferkó Nikolett újságíró, az Index.hu gazdasági szerkesztője részére, újságírói és szerkesztői tevékenységéért, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az agráriummal kapcsolatos hírek, információk hitelesen és pontosan eljussanak a szélesebb nyilvánossághoz.

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Adamcsik László családi gazdálkodó, a Csabai Raktárszövetkezet alapítója és vezetője részére, a szántóföldi növénytermesztésben elért eredményeiért, valamint a termelők, a vidék felemelkedése érdekében végzett munkájáért.

Csongor Gizella, a Csenger Food Kft. ügyvezetője részére, több száz konzervuborka termesztéssel foglalkozó kistermelő összefogásával alapított zöldség-gyümölcs termelői szervezet hatékonyvezetéséért.

Demeter József fafaragó, a Demiart Kft. vezetője részére, a fafaragás ősi mesterségének tovább éltetéséért, mely az erdélyi kultúra, népművészet és kézművesség szerves része.

Fodor Rácz Mihály gazdálkodó részére, a szántóföldi növénytermesztés, különösen az olajos növények termesztése terén elért eredményeiért, innovatív gazdálkodási tevékenységéért.

Gábriel Péter, az Agrárminisztérium Forrásgazdálkodási Főosztályának osztályvezetője részére, több mint egy évtizedes a vidékfejlesztést szolgáló Európai Uniós programok tervezésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok kiváló ellátásáért.

Hanyecz Zoltán, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium asztalos-karbantartója részére, az iskola és a gyakorlati helyszínek épületeinek, berendezéseinek megújítása során végzett áldozatos, értékteremtő munkájáért.

Horváth Tibor Istvánné, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum gondnoka részére, az intézmény költséghatékony működésének elősegítése érdekében végzett áldozatos munkájáért.

Ignáczné Dr. Megyesi Tímea, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Jogi és Koordinációs Főosztályának jogi referense részére, az agrár vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos több éves kimagasló munkájáért.

Janikné Rankó Andrea, az Agrárminisztérium Fejlesztéspolitikai Főosztályának agrárfejlesztési referense részére, az agrár vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos több éves kimagasló munkájáért.

Dr. Kandzsarov-Kiss Ágnes, az Agrárminisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztályának vagyongazdálkodási referense részére, az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi döntéseinek előkészítésével járó feladatok kiemelkedő ellátásért.

Kállai Gertrúd, az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkárság titkársági referense részére, több mint egy évtizedes lelkiismeretes és elhivatott munkájáért.

Kerper Antal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal üzemeltetési referense részére, a szervezet központi épületeinek hatékony működése, karbantartása érdekében végzett több mint két évtizedes kiváló munkájáért.

Kiss-Horváth Ágnes, az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztályának halászati referense részére, a halgazdálkodási ágazatban végzett több mint egy évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes munkájáért.

Kondás Károly igástehenes, tehénfogatos gazda részére, az igáztatásban, hagyományőrzésben, családi gazdaságban elért eredményeiért, több évtizedes példamutató munkájáért, páratlan tudásának elismeréseként.

Dr. Lamperné Dr. Horváth Éva megyei főállatorvos, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályának osztályvezetője részére, több évtizedes közszolgálati életpályája, kiemelkedő szakmai tudása és elhivatott munkája elismeréseként.

Loncsák Lehel, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság juhásza részére, az Igazgatóság fehér és fekete racka juh törzsállományának számadó juhászaként végzett több mint két évtizedes lelkiismeretes és kimagasló munkájáért.

Dr. Maácz Miklós, az Agrárminisztérium Támogatáspolitikai Főosztályának EU agrárpolitikai referense részére, a Közös Agrárpolitika 2023-2027 közötti időszakára vonatkozó Stratégiai Tervének kidolgozásában, koordinációjában nyújtott teljesítményéért.

Nagy Imre söprűkészítő részére, a régi kézműves és hagyományőrző mesterség életben tartásáért, mellyel kézzelfogható értéket állít elő, valamint a kétkezi munka és a tradíciók megbecsülésére tanít.

Radics István galambtenyésztő részére, a hazai díszgalamb tenyésztésért végzett közösségi munkája, kiemelten a pirók galamb, valamint a székesfehérvári bukó galamb tenyésztésében elért kiváló eredményeiért.

Soltész Gyula gazdálkodó, a NAKI Mezőgazdasági Zrt. Igazgatóságának elnöke részére, több mint négy évtizedes színvonalas gazdálkodási tevékenységéért, innovatív termelési technológiák bevezetésében játszott szerepéért.

Szabó Attila, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére, a Káli-medencében az őrkerületét érintő kutatások, valamint az Európai Uniós projektek tervezése és megvalósítása során végzett kimagasló munkájáért.

Sztanev Bertalan, az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályának szőlő bor szakreferense részére, a hazai Közös Agrárpolitika stratégiai terv elkészítése során a szőlő-bor ágazatra vonatkozó feladatokban végzett kiváló munkájáért.

Virág Csabáné, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Erdészetének vadászházi gondnoka részére, a vadászház hatékony működésében játszott szerepéért, a megszálló vendégek ellátása érdekében végzett munkájáért.

Vitos László fazekas mester, a Vitos Kerámia Kft. vezetője részére, a csíki fazekasság tradíciójának szellemében végzett hagyománytisztelő munkájáért, mellyel környezetbarát módon, a mai igényeknek is megfelelő kerámiákat állít elő.

Wiesner Péter, a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biológia-földrajz szakos tanára részére, több mint négy évtizedes a környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő munkájáért.

Zalaba Piroska, az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályának osztályvezetője részére, a földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai szakterületeken hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkájáért.

Zubor Ferenc, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár múzeumi főkönyvtárosa részére, a szervezett magyar galambtenyésztés történetének és szakirodalmának feltárásban végzett kiemelkedő munkájáért.

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink