Megjelent az ökológiai gazdálkodást támogató pályázat

Az ökológiai gazdálkodást folytató, vagy arra átálló gazdálkodók számára 2018. október 30-án új pályázati felhívás jelent meg a Széchenyi2020 (https://www.palyazat.gov.hu) honlapon. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapun 2018. december 1. és december 15. között van lehetőség a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Fontos, hogy ezt a jogvesztő határidőt a pályázók ne mulasszák el, ugyanis ebben az esetben jogorvoslatra nincs lehetőség. A kötelezettségvállalás időszaka 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

Egy pályázó egy támogatási kérelmet nyújthat be. A benyújtásra nyitva álló időszakban többször is módosítható a kérelem, de az utolsó változat kerül majd elbírálására. A felhívás részletesen tartalmazza, hogy VP AKG 2016 támogatói okirattal rendelkezők, miként vehetnek részt a pályázatban.

A pályázó a kérelmében különböző földhasználati kategóriákra igényelhet áttérési, valamint fenntartási támogatást is, de egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek (továbbiakban: KET) egy földhasználati kategóriában kell lennie. A pályázó köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterületének nagyságát. Ezt úgy teheti meg, hogy a KET-et legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat vagy a shape file-okat a támogatási kérelem részeként csatolnia kell a területmérési jegyzőkönyvvel együtt.

A kérelem benyújtásakor szükséges beküldeni az ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes tanúsítási szerződést is.

A gyep földhasználati kategóriában pályázó, legeltetéses hasznosítást csak saját állatállománnyal valósíthat meg, bérlegeltetésre nincs lehetőség. Az előírt 0,3 ÁE/ha állatsűrűségnek, a gyep földhasználati kategóriában lévő teljes területre vonatkozóan kell meglennie.

Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található, vagy legkésőbb a 2019. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig a támogatási kérelemben tett nyilatkozat alapján eltelepítésre kerül. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható. Egyéb ültetvénycsoportban támogathatóvá vált a csipkebogyó, kivi, füge és datolyaszilva.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv is nyújthat be támogatási kérelmet, de csak akkor, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult!
Mérlegelendő szempontok, amelyek alapján talán érdemes ökológiai gazdálkodási támogatást igényelni:

  • Az AKG előírásoknál jóval egyszerűbb feltételrendszer (az EU ökológiai gazdálkodási jogszabályokat kell betartani)!
  • A Natura 2000 területek után járó támogatás is igényelhető mellé!
  • A zöldítési kötelezettség az ökológiai gazdálkodásba bejelentett táblák vonatkozásában teljesítettnek tekinthető!
  • Nincs gazdaságmérethez kötött degresszív támogatási összeg csökkentés!