Meg kell őrizni az agrárium támogatási szintjét

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden lehetséges eszközzel küzd azért, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban ne csökkenjen a Közös Agrárpolitika költségvetése.

A magyar gazdálkodóknak szükségük van a Közös Agrárpolitikára (KAP), így minden magyar kritika jobbító szándékú – szögezte le Győrffy Balázs, a NAK elnöke a kamara által szervezett október 8-i fórumon, amelyen a szakminiszter mellett, Phil Hogan, az Európai Bizottság mezőgazdaságért felelős biztosa is részt vett. – Számunkra elfogadhatatlan, hogy a KAP finanszírozása csökkenjen, miközben láthatóan egyre több terhet ró a gazdálkodókra a különböző előírások betartása. Így azt kérjük öntől, hogy ne engedje a költségvetés mérséklését – fejtette ki álláspontját Győrffy Balázs. A kamara vezetője továbbá kérte Phil Hogant, hogy támogassa az uniós források fejlesztési célú felhasználását, ami Magyarország esetében az öntözés terén is fontos.

Az észrevételekre reagálva Phil Hogan elmondta: az 1962 óta létező KAP az unió legsikeresebb politikája, viszont a természetes gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi „evolúciós folyamat része”, hogy a kereteit időnként át kell alakítani. Úgy vélte, a KAP, az angolok unióból való kilépése, vagyis a Brexitből adódó 5 százalékos csökkentése még ésszerű is lehet, amit viszont a tagállami befizetések növelésével lehetne ellensúlyozni. A szabályok egyszerűsítésről azt mondta: szakítani akarnak azzal, hogy egységesen ugyanazok az előírások legyenek érvényesek például egy magyar és egy svéd farmerre, ezért inkább az Európai Bizottság csak a fő célokat jelölte meg, a tagállamok pedig a sajátosságaikat figyelembe vevő saját előírásokkal érnék el ezt. Phil Hogan megjegyezte, a kilenc fő cél közül három-három gazdasági és társadalmi, három pedig környezetvédelmi jellegű. Hozzátette, a mezőgazdasági célú kutatás-fejlesztési források segítségével új piacok nyílnának meg a termelők előtt, és az új KAP védené a nemzeti környezeti erőforrásokat, segítené a gazdákat a precíziós mezőgazdaság megteremtésében, elterjesztésében, javítaná az élelmiszerláncban betöltött szerepüket, és hozzájárulna profitjuk növeléséhez is.

*

A körülbelül egy héttel később, Linzben megrendezett COPA-COGECA kongresszuson Győrffy Balázs elnök, Kis Miklós Zsolt alelnök és Cseszlai István stratégiai igazgató képviselték a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Phil Hogan itt kiemelte, hogy egyetért a szervezet álláspontjával, miszerint határozottan ellenzik a KAP költségvetésének a csökkentését. A konferencián a mezőgazdaságban a generációs megújulás uniós és tagállami szintű átgondolására hívta fel a figyelmet, mivel sajnálatos módon csak a termelők 11 százaléka 40 év alatti.

Joachim Ruckwied, a COPA elnöke kijelentette, hogy nem megengedhető a vidéki térségek elnéptelenedése. Megfelelő eszközök nélkül nem biztosítható a gazdálkodók következő generációja. Thomas Magnusson, a COGECA elnöke elmondta, hogy a fiatal gazdák hosszú távon történő támogatását a javasolt KAP stratégiai tervekben biztosítani kell.

Mint ismert, az Európai Bizottság (EB) 2018. május 2-án tette közzé a következő uniós költségvetés keretszámait, melyben a 2021-2027 közötti időszakban az uniós agrárpolitika további csökkentését irányozza elő. A Copa-Cogeca (CC) – az európai gazdálkodókat és szövetkezeteket képviselő legnagyobb uniós agrár érdekvédelmi szervezet – a bizottsági javaslat megjelenésétől kezdődően határozottan ellenezte a KAP költségvetés csökkentését és annak reál értéken jelenlegi szinten történő fenntartását javasolja. A KAP források megvágása annak tükrében is teljesen elfogadhatatlan az érdekvédelmi szervezet számára, hogy a 2018. június 1-jén megjelent 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatban foglalt új célok, prioritások, a teljesítmény-alapú politikára történő átállás megvalósításához elegendő pénzügyi finanszírozás biztosítása szükséges.

A jövőbeli uniós agrárpolitikának reagálnia kell a társadalom elvárásaira, mely a környezeti szempontok nagyobb mértékű figyelembe vételét jelenti. A Copa-Cogeca álláspontja szerint az európai gazdálkodók és szövetkezetek képesek teljesíteni ezen elvárásokat feltéve, ha biztosítják a szektor versenyképességét, fenntarthatóságot és a piac orientáltságot. Az új KAP feladata, hogy segítse a termelőket mindezen célok elérésében – jelezte Kis Miklós Zsolt a kamara alelnöke. Győrffy Balázs azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamenti választások miatti szűkebb határidők nem befolyásolhatják hátrányosan a KAP jogalkotási csomag végső tartalmának minőségét és a pénzügyi keret végső szintjét. Hozzátette: az első pillér vonatkozásában újra kell gondolni a jóváhagyási folyamatot a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. Győrffy Balázs a capping kapcsán elmondta, hogy az új KAP-ban annak csak a fenntarthatósági alapjövedelem támogatásra kellene vonatkoznia, ellenkező esetben az gyengítené a többi első pilléres támogatást. A NAK elnöke a külső konvergencia kapcsán hangsúlyozta, hogy fontos az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, azonban számunkra elfogadhatatlan, hogy az uniós átlag alatti tagállamok is finanszírozzák azt.

Az új agrárpolitika nagy hangsúlyt helyez az egyszerűsítésre, melyet a Bizottság az új támogatás elosztási modell révén kíván megvalósítani. A Copa-Cogeca azonban úgy látja, hogy ez a modell nem feltétlenül szolgálja az egyszerűsítési törekvéseket. Az egyszerűsítés gyakorlatban történő megvalósításának felelőssége sokkal inkább a tagállamok saját hatásköre lesz, melyet a tagállami Stratégiai Tervekben kell megjeleníteni. Mindemellett az új zöld struktúra feltételrendszerében szereplő előírások jelentős növelése a CC számára elfogadhatatlan a KAP költségvetésének egyidejű csökkentése mellett.

*

A V4 országok agrárkamarái és a Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületeinek Szövetsége (LAPAR), Bulgária Nemzeti Gabonatermelőinek Szövetsége (NGPA), a Horvát Agrárkamara (HPK) és Litvánia Agrárkamarája (ZUR) szeptember 25-én Prágában tartották ülésüket. Az eseményen résztvevők hangsúlyozták, hogy megfelelő keretösszeget kell biztosítani a mezőgazdasági fejezet számára a 2020 utáni uniós költségvetésben, valamint jelentősen egyszerűsíteni kell a jogalkotási aktusokat oly módon, hogy azokat a gazdálkodók könnyen megérthessék és alkalmazhassák. Mindkét megközelítés fontosabb, mint akár a következő Többéves Pénzügyi Keret (MFF), akár a KAP szabályozások gyors elfogadása. A kamarák és szövetségek képviselői támogatják a közvetlen kifizetések igazságosabb elosztását. Ugyanakkor nem támogatják a külső konvergencia új, javasolt módszerét. A piaci helyzet kapcsán megállapították, hogy a legtöbb termény hozamait súlyosan érintették az aszályok, amelyek komoly kihatással voltak a szántóföldi gazdálkodók jövedelmére, de a katasztrofális takarmányhiány miatt különösen a legelőkkel és állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodóknak van szükségük gyors és hatékony segítségre. Az agrárkamrák képviselői üdvözlik a szélsőséges időjárási körülmények által okozott károk bármilyen pénzügyi kompenzációját, ugyanakkor szeretnék felhívni a figyelmet a közös agrárpolitika gyakran túlságosan korlátozó szabályaira, amelyek ilyen helyzetekben nem teszik lehetővé az egyes tagállamok kormányai számára, hogy elég gyorsan, rugalmasan cselekedjenek.

*

Az elmúlt időszakban a sertéshús alacsony árai veszélyeztették a termelők megélhetését, akiknek most a gabonahiány miatt az összetett takarmányok emelkedő áraival is szembesülniük kell. Tekintettel az afrikai sertéspestis járvány további terjedésére és a harmadik országok piacainak az európai termelés előtt való fokozatos bezárulására a V4 + 4 országok agrárkamaráinak képviselői felszólítják az Európai Bizottságot mentőcsomag indításra a sertéstenyésztők részére. Szervezeteink szeretnék felhívni a figyelmet egyes kiskereskedők kezdeményezésére, amely az ún. feljavított ketrecrendszerekben tartott tojótyúkoktól származó tojásellátás megszűnését eredményezheti. A V4+ országok agrárkamarái és szövetségei elutasítják a szupermarket-láncok olyan egyoldalú és kizáró kísérleteit, amelyek termelőinket ellehetetlenítik. A vásárlóknak biztosítani kell a választás lehetőségét, biztosítani kell, hogy a számukra fontos paraméterek alapján válasszanak terméket.

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink