Komoly szankciója lehet a kifüggesztés megkerülésének

Fotó: Török János / Délmagyarország
Július 1-jén lépnek hatályba a Földforgalmi törvény nemrégiben elfogadott módosításai. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára cikkében bemutatja, hogyan kerülhették meg a törvény rendelkezéseit a kifüggesztés szabályainak kijátszásával, kikre vonatkoznak a könnyítések, és milyen kiskapukat zárnak be az új szabályokkal.

Az új szabályok egyik kiemelt célja – ahogy már megszokhattuk – a gyakorlatban tapasztalt visszaélések megakadályozása. Ez a feladat szinte egyidős a törvény tíz évvel ezelőtti hatályba lépésével, hiszen sokan komoly befektetési lehetőséget látnak a termőföldben, a jogalkotó célja viszont egyértelműen a helybeli gazdálkodók helyzetbe hozása volt. Ilyen kiskapu volt eddig a földtulajdonos rövid idejű belépése a bérlő cégbe, kikerülve ezzel a kifüggesztést és a helybeli gazdálkodók előhaszonbérleti jogát.

Cél: a családi gazdaságok egyszerűsített ügyintézése

Az őstermelői adókedvezmények és támogatások mellett fontos földügyi kedvezmények is járnak a családi gazdálkodók számára. Ha egy földet haszonbérbe kívánunk venni egy közeli hozzátartozónktól, akkor ezt kifüggesztés és hatósági jóváhagyás nélkül meg tudjuk tenni. Akkor sincs kifüggesztés, ha a földünket a közeli hozzátartozónk cégének adjuk bérbe. Hogy ki minősül közeli hozzátartozónak, arról itt olvashatnak.

Akkor sincs kifüggesztés, ha a saját cégünknek adjuk bérbe a földünket

Akkor sincs kifüggesztés, ha a saját cégünknek adjuk bérbe a földünket. Ez következik abból, hogy a termőföld tulajdonjogát főszabály szerint csak magánszemély szerezheti meg, ám a céges földhasználatnak mind adózási, mind pedig felelősségi jogi szempontból is komoly előnyei vannak. Ilyen esetben nincs szükség a szerződés hatósági vizsgálatára sem, de itt már történt egy fontos változás 2024 januárjától: csak akkor él a jóváhagyás alóli menteség, ha már legalább 1 éve fennáll a társasági részesedés a cégben. Szintén idei szigorítás, hogy a 25 százalékos társasági részesedés vizsgálatakor a közvetetten fennálló részesedést is figyelembe kell venni, tehát azt, ha a természetes személy a cégben részesedéssel rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személyben) rendelkezik tulajdonrésszel.

[2013. évi CCXII. tv. 4. §]

A 2014 után vásárolt földek használata is átengedhető

Általános szabály a Földforgalmi törvény 2014. május 1-jei hatályba lépését követően, hogy aki termőföldet vásárol, annak azt is vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át. E szabály alól azonban kivételnek minősül az, ha a saját cégünknek adjuk bérbe a földünket, hiszen ekkor mentesülünk a használat átengedésének tilalma alól.

[Földforgalmi tv. 13. § (2) bek. ab) alpont]

Miért volt szükség a törvénymódosításra?

A kifüggesztés és az átengedési tilalom alóli mentesülés azonban a valóban saját tulajdonú cégekre vonatkozik, néhányan azonban ebben is meglátták a lehetőséget. A gyakorlatban ugyanis egyesek pont úgy játszották ki több esetben a többi előhaszonbérletre jogosultat, hogy a bérbeadás idejére névlegesen taggá emelték a föld tulajdonosát a cégben – így mentesülve a kifüggesztés alól. A bérbeadás után viszont szinte azonnal meg is szüntették a bérbeadó személy céges részesedését. Ennek az utolsó lépésnek eddig kizárólag magánjogi szankciója volt (magyarán a bérbeadónak felmondási joga keletkezett), de a konstrukció jellegéből fakadóan a föld bérbeadója szinte soha nem élt ezzel a felmondási joggal.

Hogyan szigorodik a jogszabály 2024. július 1-től?

Az Országgyűlés által nemrégiben elfogadott törvénymódosítás alapján viszont már hatósági szankcióval is járhat a társasági részesedés 25 százalék alá csökkenése. Ez végső soron 5 éves eltiltást is maga után vonhat mind az adásvételektől, mind a haszonbérletektől. Fontos, hogy a hatóság először csak felszólítással él, és csak ennek elmulasztása esetén következik be a fenti szankció.

A földszerzést követő hatósági ellenőrzésekről itt írtunk bővebben.

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink