Parlament előtt az agrárüzemek feldarabolódását akadályozó jogszabály

Fotó: Máthé Daniella/Kisalföld
Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a kormány erről szóló előterjesztését, egyszerűbbé válik a gazdaságátadás, az agrárüzemek összes eleme egyetlen szerződés alapján kerülhetne új tulajdonosához.

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása esetén lehetőség lesz arra, hogy egy mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságot egészben, egy egységként adjanak át, vagyis a gazdasághoz kapcsolódó összes elem, így a termőföld, egyéb ingatlanok és ingóságok, vagyon értékű jogok, és társasági részesedések egyetlen szerződés alapján kerüljenek új tulajdonosukhoz. Ennek érdekében új jogintézményként bevezetnék a gazdaságátadási szerződést.

A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságú a generációs ügyek kezelése, az agrár-nemzedékváltás gördülékenyebbé tétele – áll a javaslat indoklásában, magyarázatként hozzáfűzve, hogy

a biztonságos élelmiszertermelést veszélyeztetheti, ha a gazdaságok utódlása nem, vagy nem megfelelően megy végbe.

Jelenleg rengeteg tényező nehezíti a sikeres generációváltást.

Ahogyan azt Győrffy Balázs, a törvényjavaslat kidolgozásában részt vevő Nemzeti Agrárgazdasági kamara elnöke egy nemrégiben megrendezett konferencián elmondta, a gazdaságátadás lehetőségeinek megteremtése már csak azért is rendkívül időszerű, mert a KSH-adatai szerint 2010 és 2020 között a 65 év alatti gazdálkodók aránya 72 százalékról 65 százalékra csökkent, az egyéni gazdálkodók 35 százaléka tehát 65 éves vagy idősebb, további 25 százalékuk 55 és 64 év között van, a 40 év alattiak aránya pedig csupán 18 százalék. Elérkezett tehát a generációváltás ideje, annak megvalósítása, ami azért is nehéz feladat, mert ennek itthon nincs még meg a kultúrája, jelenleg a gazdaságok átadása csupán akkor történik meg, ha egy haláleset bekövetkezik, az élők közötti átadás jogszabályi feltételei nincsenek meg.

Ezt teremtené meg az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat. Az indoklás szerint a mezőgazdasági őstermelők által végzett mező-, erdőgazdasági tevékenység folytatása érdekében és annak eredményeképpen egy egyedi vagyon jön létre, amely ebben a formában nagyobb értékkel bír, mint az egyes vagyonelemek összessége, és amely elkülönül a gazdálkodó magánvagyonától. Erre a gazdaságra, mint vagyonra részben a termőföldek átruházásának sajátos szabályai miatt, részben a gazdaságot alkotó elemek összetettsége miatt egyedi szabályok jellemzik, és a javaslat szerint e sajátos rendelkezések indokolják, hogy az agrárgazdaságot önálló szerződésben lehessen átadni.

A tervezet szerint fontos, és gazdaságátvevők körének szűkítését jelentő szabály lenne, hogy a gazdaságátadónál legalább 10 évvel fiatalabbnak kell lennie, a gazdaságátadóval hozzátartozói láncolatban vagy legalább hét éve munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia.

Mivel egy gazdaság értékét nemcsak az egyes vagyonelemek adják, hanem a gazdálkodó tudása, kapcsolatrendszere. Ezért a javaslat – a generációváltás sikeres megvalósítása érdekében – megteremti a gazdaságátadó ismereteinek átadását lehetővé tevő együttműködés feltételeit, amelyek szerint legfeljebb öt évre vállalhatnak együttműködést. A gazdaságátadási szerződésben meg kell határozni a gazdaság működtetése költségeinek megosztásáról, ami alapján az eredményből is részesülnek. A jogszabály az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

A cikk felhasználási feltételeiről itt tájékozódhat.