Így változtak a Földforgalmi törvény előírásai

Fotó: Török János / Délmagyarország
A haszonbér aránytalanságának eseteiről is rendelkezik a Földforgalmi törvény módosítása – hívta fel a figyelmet tájékoöztatásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A december 22-én kihirdetett, az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény jelentős módosításokat eredményez a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A módosítás értelmében a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzésében idén január 1-jétől a korábbi gyakorlattól eltérően az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, hanem a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek – áll a kamara tájékoztatásában. A mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződést annak tartalmi és alaki kellékei alapján vizsgálja meg (például semmisnek minősül-e a szerződés, tartalmazza-e a szerződés az előírt nyilatkozatokat stb.), és 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről.

Abban az esetben, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálat során nem tagadja meg az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt (azaz kifüggesztést, azonban a közzététel nem minősül az szerződés jóváhagyásának), továbbá a döntéséről tájékoztatja a feleket, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, aki hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

Ahogyan erről a módosításról korábban Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára is elmondta, így már azt megelőzően kiderül, hogy ha a szerződés olyan alapvető hibától szenved, ami miatt a mezőgazdasági igazgatási szervnek a kifüggesztési procedúrát követően azonnal meg kellene tagadnia a jóváhagyást – ezzel pedig értékes időt nyerve az érintett feleknek.

A fentieken túl, a módosítás alapján kiegészítették a Földforgalmi törvény azon esteinek a körét, amikor a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását, ugyanis 2022. január 1. napjától amennyiben aránytalan a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (haszonbér) vagy a haszonbérleti szerződésben szereplő egyéb ellenszolgáltatásra irányuló rendelkezés értéke, az is megtagadási oknak számít a törvény értelmében.

Aránytalannak kell tekinteni a haszonbér értékét, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal (például föld fekvése, minősége, öntözhetősége, művelhetőség, stb.), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. Amennyiben a haszonbér eltér a helyben szokásos mértéktől, annak okát a szerződésben igazolni kell, valamint a haszonbérleti szerződés jóváhagyása iránti eljárás során a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására a haszonbérbe adóköteles bizonyítani a haszonbér értékének arányosságát.

A haszonbér aránytalansága vonatkozásában a módosítás értelmében 2022. július 1. napjától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelzéssel élhet a mezőgazdasági igazgatási szerv irányába.