Erről döntöttek a gazdatüntetések árnyékában az uniós mezőgazdasági miniszterek

Forrás: Getty Images
A folyamatban lévő gazdálkodói tiltakozások hátterében, valamint a belga elnökségtől származó információk és az Európai Bizottság által az egyszerűsítésről készített nem papíralapú dokumentum alapján a mezőgazdasági miniszterek megvitatták a jelenlegi válságot és az ágazat kihívásait.

Az Európai Tanács megerősítette politikai szándékát , hogy hatékonyan válaszoljon a gazdálkodók aggályaira, és első lépésként megállapodott egy sor konkrét intézkedésről, amelyek prioritást élveznek a jelenlegi válságra adott rövid távú válaszadás során, és politikai iránymutatást kínált a gazdálkodók számára. strukturális megközelítés közép- és hosszú távon.

„Találkozónk eredménye azt mutatja, hogy hallgatunk a gazdákra, és hangosan és tisztán halljuk őket. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy enyhítsük a rájuk nehezedő nyomást, és konkrét megoldásokat kínáljunk számukra. Az egyszerűsítési intézkedések prioritásai, amelyekben megállapodtunk, csökkentik a gazdálkodók adminisztratív terheit, és biztosítják számukra a szükséges rugalmasságot. A jövőbe is tekintünk, hogy javítsuk a gazdálkodók pozícióját az élelmiszer-ellátási láncban, miközben betartjuk környezeti fenntarthatósági kötelezettségeinket.”

– közölte David Clarinval, belga miniszterelnök-helyettes, az önálló vállalkozókért, a kkv-kért és a mezőgazdaságért, az intézményi reformért és a demokratikus megújulásért felelős miniszter.

A miniszterek tudomásul vették, hogy az Európai Tanács 2024. február 1-jei következtetéseiben emlékeztetett a közös agrárpolitika (KAP) alapvető szerepére a gazdálkodók által kifejezett aggodalmak kezelésében, és megbízta a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák a munkát.

Ülése során a Tanács üdvözölte a Bizottság által ezzel összefüggésben bejelentett közelmúltbeli határozatokat, mint például a parlagon lévő földekre vonatkozó szabályok alóli részleges mentességet , az úgynevezett jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó szabványt 8 ( GAEC 8 ), a javaslat visszavonását. a peszticidek fenntartható használatáról szóló rendeletre ( SUR ), valamint az Ukrajnából származó behozatalra vonatkozó autonóm kereskedelmi intézkedések javasolt megújítására vonatkozó kiegészítő biztosítékokról .

Eszmecseréjük részeként a Tanács megvitatta azokat a rövid távú intézkedéseket, amelyek célja az egyszerűsítés és a gazdálkodók adminisztratív terheinek csökkentése, és hangsúlyozta, hogy az EU-nak reagálnia kell a gazdálkodók aggályaira.

A Tanács ezt a vitát a tagállamok által a mai ülés előtt tett javaslatokra, valamint a Bizottság által benyújtott , egyszerűsítési intézkedéseket tartalmazó dokumentumra alapozta .

A Bizottság által javasolt és a Tanács által ma jóváhagyott rövid távú intézkedések figyelembe veszik az uniós mezőgazdasági szervezetek hozzájárulásait , valamint az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának hozzájárulását.

A gazdálkodók és a nemzeti közigazgatás adminisztratív terheinek és bürokráciájának csökkentésére összpontosítanak .

A Tanács által elfogadott egyik intézkedés a GAEC 1 szabvány szabályainak módosítására vonatkozik , amely előírja az állandó gyepterületek stabilan tartását a 2018-as referenciaévhez képest.

A GAEC 1 értelmében a nagy gyepterülettel rendelkező korábbi állattenyésztőket, akiket a hús- és tejágazat piaci zavarai arra kényszerítettek, hogy szántóföldi növénytermesztésre álljanak át, felkérhetik szántójuk állandó gyepté alakítását. Ez a gazdálkodók bevételkieséséhez vezethet. Ezért a Tanács üdvözölte a Bizottság javaslatát a GAEC 1 szabályainak március közepéig történő módosítására annak biztosítása érdekében, hogy az állatállomány csökkenéséből adódó szerkezeti változásokat figyelembe vegyék, és hogy az állatállomány nélküli gazdálkodók ne legyenek kötelesek a szántóterületet legelővé, ill. gyep.

Ami a GAEC-et 6 illeti, a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a talajok lefedésére alkalmas gyakorlatokat a regionális jellemzők figyelembevétele érdekében, hogy a gazdálkodók részesülhessenek a nagyobb rugalmasságból . A Bizottság felülvizsgálja ezt a lehetőséget, és áprilisban iránymutatást nyújt be.

Egy másik, a miniszterek által üdvözölt intézkedés a Területi Monitoring Rendszer (AMS) minőségének értékelésére vonatkozó módszertan Bizottság általi közelgő felülvizsgálata . Az AMS a Kopernikusz műholdképeinek automatizált elemzésén alapuló rendszer. Ez a 2024 márciusában esedékes felülvizsgálat jelentősen, egyes esetekben akár 50%-kal, vagy még többel is csökkenteni fogja a nemzeti hatóságok által a gazdaságban tett látogatások számát.

Ezenkívül a Tanács üdvözölte azt a tényt, hogy a Bizottság magyarázó megjegyzést tesz közzé az úgynevezett vis maior vagy rendkívüli körülmények fogalmának használatának magyarázata és tisztázása érdekében .

Ez a koncepció biztosítja, hogy azokra a gazdálkodókra, akik rajtuk kívül álló rendkívüli és előre nem látható események miatt (például súlyos aszályok vagy áradások esetén) nem tudták teljesíteni a KAP összes követelményét, ne szabjanak ki büntetést. A feljegyzés közzététele kedvező fogadtatásra talált a mezőgazdasági miniszterek körében, akik korábban hangsúlyozták a gazdálkodókkal való kommunikáció javításának fontosságát, valamint annak biztosítását, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a KAP-támogatásokról.

A tagállamok kérésének megfelelően a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy együttműködik velük az ellenőrzések ésszerűsítésének lehetséges módjainak meghatározása érdekében , a gazdálkodók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében.

A Tanács üdvözölte a gazdálkodóknak szóló közelgő felmérést is , amelyet a Bizottság márciusban fog elindítani, hogy biztosítsa a gazdálkodók hangjának meghallgatását . A mezőgazdasági miniszterek hangsúlyozták ennek a folyamatnak a fontosságát, amelynek célja, hogy azonosítsa a gazdálkodókat aggodalomra okot adó fő forrásokat, és megértse, hogy a KAP szabályaiból eredő mely elemek vezetnek nagyobb adminisztratív terhekhez. A felmérés eredményeit a részletes elemzéssel együtt a Bizottság 2024 őszén teszi közzé.

A Tanács továbbá egyetértett abban, hogy a KAP stratégiai tervei módosításának folyamatát egyszerűsíteni kell. Ennek érdekében a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy együttműködik a tagállamokkal, hogy segítse őket beavatkozásaik egyszerűsítésében és a stratégiai tervek módosításának megkönnyítésében.

A gazdálkodók mindennapi életének egyszerűsítését, valamint a gazdálkodók és a nemzeti közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó rövid távú intézkedések mellett a miniszterek hangsúlyozták, hogy hosszú távú megközelítésre is szükség van. A Tanács ezért ragaszkodott ahhoz, hogy megvizsgálja a gazdálkodók helyzetének közép- és hosszú távú javításának módjait , beleértve az élelmiszer-ellátási láncban elfoglalt helyzetüket .

A Tanács ragaszkodott ahhoz is, hogy a közös agrárpolitika alapvető jogi aktusait felül kell vizsgálni. Ezt a felülvizsgálatot a lehető leghamarabb meg kell kezdeni.

E tekintetben a Tanács hangsúlyozta azon eltökéltségét és politikai akaratát, hogy hatékony választ adjon a gazdálkodók által felvetett aggályokra.

Ezt az átfogó célt szem előtt tartva a mezőgazdasági miniszterek politikai iránymutatást adtak a gazdálkodók élelmiszerbiztonságunk garantálójaként betöltött szerepének javításához , miközben gondoskodtak környezeti fenntarthatósági kötelezettségvállalásaink betartásáról. Ez a KAP alap-jogiaktusainak célzott módosítását tenné szükségessé, biztosítva a kereskedelmi megállapodások hatásainak egyensúlyát, és elősegítve az ukrán mezőgazdasági export hagyományos piacaira jutását.

A Tanács felkérte a Mezőgazdasági Különbizottságot , hogy folytassa a miniszterek által megvitatott javaslatok és javaslatok vizsgálatát, összhangban a miniszterek által adott politikai iránymutatásokkal , és számoljon be a Tanácsnak.

Ezzel párhuzamosan folytatódik a Bizottság által a mezőgazdaság jövőjéről indított stratégiai párbeszéd a KAP hosszú távú javításának módjainak meghatározása érdekében. Az elnökség hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a tagországok hangját hallatsák ebben a folyamatban.

Végül az elnökség arra a következtetésre jutott, hogy a Tanács ülésének eredményéről jelentést tesz az Európai Tanácsnak.

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink