A birtokpolitikát is befolyásolja és a tulajdoni lapokat is érinti az új agrárcsomag

Birtokpolitikai hatású, és a mezőgazdasági beszállítókat erősebb védelmét jelentő módosításokat is tartalmaz a már az Országgyűlés előtt lévő agrár salátatörvény-javaslat, amely összesen kéttucat jogszabályt módosítana.

Az agrárcsomag fontos módosítást és könnyítést is tartalmaz
„Amennyiben elfogadják a módosításban szereplő javaslatot, az ökológiai gazdálkodó ranghelyére már csak a helyben lakók hivatkozhatnának, míg a Földforgalmi törvényben jelenleg 20 kilométer szerepel” – mondta a Világgazdaságnak Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) főtitkára.

Az egyéb tervezett változások között említette, hogy a földszerzéstől történő ötéves eltiltása lenne a szankciója annak, ha valaki fiktíven vállalta az elővásárlási joghoz kapcsolódó kötelezettségeket, de nem teljesíti a jogszabályban foglalt előírásokat – például nem folytat vetőmagtermesztést vagy ökológiai gazdálkodást a területen. Utóbbira nagyon sok példa volt, Cseh Tibor András szerint a szigorítással a többi gazdálkodót is védik.

A Magosz főtitkára szerint fontos módosítás az is, hogy a vételárat banki átutalással vagy ügyvédi letétbe helyezéssel kellene teljesíteni. Az is változás a jelenlegiekhez képest, hogy az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés nem tartalmazhatna az elfogadó nyilatkozatot tevő személyre, vagyis a potenciális vevőre külön rendelkezést. Arra ugyanis sok példa volt, hogy az eladó előírta, hogy az elfogadó nyilatkozat megtételétől számított öt napon belül köteles megfizetni a vételárat – ami az eladó számára „nemkívánatos” vevőket nyilván eltántorítja.

Megoldódik a módosítással az a probléma is, ami a például az úgynevezett fagyképek – vagyis a gyümölcsösökben és a szőlőültetvényekben fagykárok megelőzésére szolgáló szerkezetek – telepítésekor kellett szembenézniük a gazdálkodóknak. Ezek a gépek ugyanis néhány négyzetméteres betontalapzaton állnak, ezt a területet pedig a jelenlegi szabályok alapján ki kell vonni a művelésből, és földvédelmi járulékot fizetni utána. A módosítás után viszont az lesz a szabály, hogy

ha a termeléshez kapcsolódó berendezést vagy építményt helyeznek el a területen, akkor nem kell megfizetni ezt a járulékot, és nem ütközik a más célú hasznosítás tilalmába sem.

Az új szabályozás megkönnyíti az öntözési közösségekbe történő belépést is. Ez azért fontos, mert az öntözésfejlesztési kiírásokra ezek a közösségek 70 százalékos támogatási intenzitással pályázhattak az 50 helyett, és a várhatóan jövőre induló új pályázatokon is magasabb támogatásra számíthatnak. Előfordult azonban, hogy a közösségek elutasítottak csatlakozási kérelmeket – amire akár indoklás nélkül lehetőségük volt, de ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítették egy-egy területen az öntözésfejlesztési beruházásokat. A javasolt új szabályozás szerint viszont a meglévő öntözési közösségek csak akkor tagadhatják meg a csatlakozást, ha belépni kívánó öntözési berendezése műszakilag nem felel meg.

Az egyébként gazdasági társasági formában működő öntözési közösségek által öntözött területeken a jogszabálytervezet szerint már nem lehet majd napelemet létesíteni, erdőt telepíteni és belterületbe vonni sem. Ezt segíti azt is, hogy
ha egy terület egy öntözési közösséghez tartozik, azt a tulajdoni lapon is jelölni kell.

Módosul a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény is:

a termék beszállítóinak kifejezett hozzájárulása nélkül tilos lesz az összehasonlító reklám alkalmazása. A gyakorlat szerint ugyanis sokszor ez volt az apropó egy-egy beszállító kilistázására.