Változások a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezésében

2021. február 02. – Az idei évtől a Nemzeti Földügyi Központ illetékes eljárni az öntözési célú kutakkal kapcsolatban.

A NAK még 2016-ban kezdeményezte az engedély nélküli kutak bírság nélküli legalizálását. 2021. január 1-től a mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében vízügyi, vízvédelmi, hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel a Nemzeti Földügyi Központ jár el. Másik fontos változás, hogy a mezőgazdasági öntözési célú kutaknál nem minden esetben kell a vízjogi engedélyezési eljárást lefolytatni. Előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető mezőgazdasági öntözési célú kút, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:
– Nem érint védett vagy védendő vízbázist, azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
– A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el.
– A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
– A kutat a létesítő előzetesen bejelentette, továbbá a bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.
Az új kutakat a hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően, 30 napon belül az öntözési igazgatási szerv bírálja el. A mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez szükséges adatlap a NAK által korábban javasolt paraméterek szerint készült el (az adatlapot a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza).
A jelenlegi szabályozás alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett 2021. január 1-ét megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, de a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét – mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében a feltételnek megfelelően a bejelentési kötelezettségét – 2023. december 31-ig az illetékes vízügyi hatóság felé előterjeszti. (NAK)