Szerződéskötés a közös őstermelői igazolvány birtokában

Annak érdekében, hogy a korábbi közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők is megfeleljenek az új feltételeknek, június 30-ig be kell nyújtsák a kamarának az ŐCSG alapításáról szóló szerződést.

Azon magánszemélyek, akik mezőgazdasági tevékenységet családtagjaikkal együtt akarták végezni, 2020. december 31-ig kétféle működési forma közül választhattak. Az egyik a családi gazdaság volt, a másik a közös őstermelői igazolvány. Bármelyik működési formáról is beszélünk, azok 2021. január 1-jétől átalakultak őstermelők családi gazdaságává, közkeletű elnevezéssel ŐCSG-vé.
Az átalakítás célja az volt, hogy a korábban fennálló kétféle működési forma úgy olvadjon eggyé, hogy a létrehozott új formában olyan hozzátartozók szerepeljenek, akik ténylegesen részt vesznek a gazdaság működtetésében, ugyanakkor a kedvező adózási értékhatárok is növekedjenek. Az ŐCSG annak lehetőségét is megteremti, hogy a családtagok őstermelői tevékenységüket összehangoltan végezzék.
Annak érdekében, hogy a korábbi közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők is megfeleljenek az ŐCSG-re vonatkozó feltételeknek, 2021. június 30. napjáig be kell nyújtaniuk az Agrárkamarának az ŐCSG alapításáról szóló szerződést. A határidő elmulasztása esetén az Agrárkamara felhívja majd a kötelezettségre az érintettek figyelmét, mivel a szerződéskötés és benyújtás elmaradása az ŐCSG nyilvántartásból való törlését eredményezi, a közös igazolvány használatára pedig már nem lehet visszatérni.
A következőkben a szerződés jogszabályban előírt kötelező elemeiről szeretnénk néhány szót szólni. Ezek az információk hasznosak azoknak, akik most állnak szerződéskötés előtt, de hasznosak azoknak a régi családi gazdálkodóknak is, akik ugyan a mostani szerződéskötési kampányban nem érintettek, de gazdálkodási okok miatt úgy gondolják érdemes lenne a régi szerződést aktualizálni.

1. A szerződésnek tartalmaznia kell, az azt megkötő tagok nevét, és személyes adataikat, amelyek alapján ők azonosíthatók.
2. Rendelkezni kell a termőföldek, erdőterületek és egyéb termelőeszközök közös használatba adásáról.
Itt fontos elmondani amellett, hogy a tagoknak az ŐCSG tevékenységéhez szükséges termelési tényezőket biztosítaniuk kell (termőföldek, gépek), a tag eldöntheti, hogy a tulajdonában álló egyes termőföld részleteket bérbe adja, vagy más formában maga használja (pl. egyéni vállalkozóként), de ha őstermelők családi gazdaságának tagjaként saját maga használja, akkor kötelezően be kell vinnie azt a közös használatba. Ez a döntési lehetőség fennál akkor is, ha a tag új termőföld tulajdonjogát szerzi meg.
3. Meg kell nevezni a folytatandó mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységeket.
A tevékenységek megnevezésében nagy segítséget jelentenek az önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke (ÖVTJ) szerinti elnevezések.
4. Meg kell adni a személyes közreműködés formáját.
Bővebben kifejtve ez azt jelenti, hogy minden tag esetében meg kell nevezni azt a tevékenységet, amellyel részt vesz az ŐCSG működésében. Néhány példát említve ezek lehetnek növénytermesztési, növényvédelmi munkálatokban, vetőmag beszerzésben, állatállomány gondozásában, tejfeldolgozásban történő részvétel, adminisztratív feladatok ellátása, termékárusítás.
5. Meg kell nevezni az őstermelők családi gazdaságát képviselő őstermelő személyét, és az ŐCSG központját.
A képviselő a tagok egyetértésével maguk közül kijelölt személy, aki az ŐCSG nevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet. Így a képviselő a többiek nevében is eljárhat, pl. értékesítésben, beszerzésben, vagy támogatásigénylésnél. A központ tekintetében pedig már nem áll fenn a korábbi, három éves helyben lakási kötelezettség.
A szerződésben rögzíteni lehet, ha van ilyen, a tagoknak az ŐCSG-be belépését megelőzően a gazdálkodás érdekében vállalt kötelezettségnek és megszerzett jogoknak az őstermelők családi gazdasága keretein belül továbbvitelének módját (pl. pályázatok, ŐCSG-be bevitt bérelt terület bérleti díjának közös fizetése).

Végül, de nem utolsó sorban, fontos, hogy a szerződést minden oldala számozott legyen, azt valamennyi tag és két tanú is aláírja. A tagoknak pedig a szerződés minden oldalát szignóval is el kell látnia.

Annak érdekében, hogy a szerződéskötés minél gördülékenyebb legyen, az Agrárkamara a honlapján leölthető szerződésmintát tett közzé, amely a falugazdászok segítségével is elérhető. (NAK)