Megjelent az öntözési közösségeket támogató felhívás

2021. március 5. – A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a víztakarékos öntözésen, illetve az öntözött területek növekedésén keresztül a termelés- és jövedelembiztonság, valamint a mezőgazdaság klímaváltozással szembeni ellenálló képességének fokozását. A cél elérését a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt és, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 250 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:
Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése
• Új öntözési beruházások előkészítése.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához többek közt az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
• az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült;
• a támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja. A vállalás ellenőrzése az elismeréshez kötődik;
• az öntözési tevékenységet 5 éven át fenn kell tartani;
Elszámolható költségek:
• Előkészítés költségei
o Jogszabály, hatóság általi előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat), háttértanulmányok, szakvélemények,
o szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,
o tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
o közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál)
• Szolgáltatásvásárlások költsége (harmadik féltől megrendelt)
• A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
• Útiköltség, kiküldetési költség (kizárólag Magyarországon belüli teljesítés számolható el)
• Projektmenedzsment költségek
• Általános (rezsi) költségek
o Közüzemi szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb tüzelőanyagok) költsége és díja,
o állagmegóvás és karbantartás költsége.
A támogatási kérelmek benyújtására
• március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség,
az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
• szakasz: 2021. március 8. – 2021. március 22.
• szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.
• szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.
• szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.
• szakasz: 2021. november 8. – 2021. november 22.
További részletek, valamint a pályázati felhívás az alábbi linken érhető el. (NAK)