Jelentős változások a földforgalmi törvényben

2021. március 5. – Több módosítás lépett életbe az elmúlt időszakban a földforgalmi törvény tekintetében – hívta fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz).

Az elmúlt időszak több változást is hozott a földforgalmi törvényben az elővásárlási sorrend szabályaiban. A Magosz tájékoztatása szerint így például változás történ a tulajdonostársaknál, az állattartóknál, a szőlőnél és a házastársi közös vagyon esetében. Alább pontokba szedjük a legfontosabbakat:
1. A tulajdonostárs csak akkor élhet a mindenkit megelőző elővásárlási jogával, ha legalább 3 éve tulajdonostárs az ingatlanban [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]
2. Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít az az időtartam is, amely alatt a házastárs volt a tulajdonostárs [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]
3. Szántó művelési ágban már nem csak a tejhasznú szarvasmarhatartót illeti meg az elővásárlási jog, hanem valamennyi szarvasmarhatartót [Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés ab) alpont]
4. A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld esetén az elővásárlásra sorrendre a hegyközségi törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell [Földforgalmi tv. 2. § (6) bekezdés]
5. Ha a vevő és az elővásárlásra jogosult(ak) azonos ranghelyen állnak, úgy első helyen a családi gazdaság tagja illetve a családi mezőgazdaság tagja szerzi meg a földet. Ők egymással egyenrangúak, tehát több ilyen elővásárlásra jogosult közül az Eladó dönt [Földforgalmi tv. 18. § (4) bekezdés]
Emellett komoly akadály hárult el a birtokösszevonások elől, hiszen eddig csak maximum 1 hektárig lehetett földet cserélni a földművesnek nem minősülő személlyel. A jogszabály ugyanis új földszerzésnek minősíti a cserét, még akkor is, ha az ügylet során éppenséggel kevesebb földet kaptunk cserébe. A Földforgalmi törvény módosítása után ez az akadály elhárult a birtokegyesítések elől, mivel a törvényes örökléssel szerzett föld cseréje esetén már túlléphető az 1 hektáros és a 300 hektáros tulajdoni maximum a csereterület mértékével. Emellett a 2014. május 1-jén már meglévő föld cseréje esetén szintén túlléphető az 1 hektáros és a 300 hektáros tulajdoni maximum a csereterület mértékével. Az viszont nem változott, hogy csere esetén sem ütközhetünk a feltűnő értékaránytalanság tilalmába.
Közösségi oldalán a Magosz arról is beszámolt, hogy idén jöhet az új törvénycsomag, amely megoldást nyújthat az agráröröklés kérdésére is. Mint írták, hiába szüntetjük meg az osztatlan közös tulajdont, az örökléssel mégis újra termelődik majd. Ezért szükséges rendezni a gazdaságátadás és az agráröröklés kérdését is. Az agráröröklésben olyan helyzetet kell teremteni, hogy az örökhagyó illetve az örökösök ösztönözve legyenek a gazdaság egyben tartására. Ehhez megfelelő kedvezményeket kell számukra biztosítani. A témában korábban Nagy István agrárminiszter arról számolt be, hogy elkészült és a tervek szerint már az idén tavasszal az Országgyűlés elfogadja azt a birtokrendezésről szóló törvénycsomagot, amely a rendszerváltás óta le nem zárt állami birtokpolitikai ügyek rendezését célozza. Ez jelentős részben az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítására szolgál.
A Magosz szerint kiemelt cél a vagyoni értékű jogok (támogatási jogosultság, hatósági engedélyek, haszonbérleti jog stb.) átadásának egyszerűsítése, és az eljárási időtartam lerövidítése is. A generációváltáshoz pedig szükség van kedvezményes hitelprogramra is, amelyből immáron a közeli hozzátartozók közötti jogügyletek sem lehetnek kizárva. (NAK)

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink