Családi gazdaságok reformja – mit kell tenni az érintett gazdálkodóknak?

2021. január 1-jén hatályba lépett a családi gazdaságokról szóló törvény. A szabályozás eredményeképpen pedig az érintettek innentől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tovább tevékenységüket. Cikkünkben összefoglaljuk az új rendszerbe történő átlépéssel kapcsolatos tudnivalókat, illetve tennivalókat.

Jelenleg a magyar agráriumban gazdálkodók meghatározott többségét a kis- és középvállalkozások körébe tartozó mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók alkotják. A 291 ezer őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy mellett 83 ezer fő 23 ezer családi gazdaságban tevékenykedik. Az új szabályozás alapján családi gazdaságnak azokat a gazdálkodási formákat tekintjük, amelyek tevékenységüket a család munkaerejére, anyagi és szellemi tőkéjére alapozva végzik, működési formájuktól függetlenül. A törvény elsődleges célja, hogy ezeknek a családoknak lehetőségük legyen a saját méretükhöz leginkább igazodó működési forma kiválasztására, ezzel együtt egy életszerűbb működés kialakítására az eddig sokszor túlságosan bonyolultnak, legtöbbször átláthatatlannak tűnő rendszer helyett. A családi gazdaságok fontos szerepet töltenek be a vidéki munkahelyek létrehozásában és megtartásában, a hagyományok és a kulturális örökség megőrzésében is. Jelentőségük elvitathatatlan, így a működésük támogatása elengedhetetlen.
Akik 2020. december 31-én rendelkeztek hatályos őstermelői igazolvánnyal, a nyilvántartás 2021-től is őstermelőknek minősíti. Nekik további ügyintézésre nincsen szükségük, hacsak nem kívánják az őstermelői jogviszonyukat megszüntetni.
Mind a 2020 év végén közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők, mind a családi gazdaságok tagjai 2021-től személyükben automatikusan őstermelőnek, míg együttesen őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) minősülnek. Az átalakulással kapcsolatosan a NAK a falugazdászok bevonásával adategyeztetést végez 2021. június 30-ig. Az érintetteknek figyelniük kell arra, hogy megfeleljenek az ŐCSG minősítés feltételeinek, így a hozzátartozói viszonyt a jogszabály által előírt alátámasztó dokumentummal kell igazolniuk. Egyéb, a további működéshez szükséges teendő, hogy 2021. július 30-ig meg kell kötni az ŐCSG alapításáról szóló szerződést is. Ezen szerződésben kell rögzíteni azt is, hogy a tagok az összes használatukban lévő termelőeszközt és a hozzájuk kapcsolódó jogokat közös használatba adják. Az ügyintézés segítése érdekében a NAK a honlapján tette közzé az alkalmazható mintaszerződést.
A 2020 év végéig családi gazdaságként működő egységek egyéni vállalkozó tagjai 2021. január 1-től szintén őstermelőnek minősülnek. A NAK esetükben is adategyeztetést végez, itt azonban a határidő rövidebb, az 2021. március 31-ig történik. Amennyiben a családi gazdaság egyéni vállalkozó tagja az adategyeztetést követően úgy nyilatkozik, hogy egyéni vállalkozóként kívánja folytatni mező- és erdőgazdasági a tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. napjával visszamenőleg törlésre kerül. A törlést a NAK végzi el. Ha a tag az adategyeztetést követően nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen tevékenységeket 2021. december 31. napjáig neki kell töröltetnie az egyéni vállalkozói nyilvántartásból.
A törvény új minősítő kategóriaként létrehozza a családi mezőgazdasági társaságot is. A minősítést azon minimum két tagú gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat szerezheti meg, melynek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak és kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak. A minősítést a NAK-nál kell kérelmezni. A kérelem formanyomtatványa a kamara honlapjáról tölthető le, és ezt kell benyújtani a NAK megyei szervezetei részére a hozzátartozói láncolatot igazoló dokumentumokkal, valamint az alapító okirattal együtt.
A témával kapcsolatosan további információk a NAK honlapján a www.nak.hu/csg aloldalon, valamint a hatósági ügyek menüpontban érhetők el, az ügyintézésben pedig kollégáink állnak rendelkezésre. (NAK dr. Balogh Brigitta)