Osztatlan közös: tele vagyunk tévhitekkel

Azzal kell számolnunk, hogy ez a rendszerváltáskor örökül hagyott forma hosszabb ideig része lesz a magyar gazdák mindennapjainak.

Tavaly óta törvény rendelkezik az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárásairól, de a magyar mezőgazdaság rákfenéjének tekinthető tulajdonosi konstrukció hosszú ideig életünk része lesz. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) megbízott főtitkárának írása az osztatlan közössel kapcsolatos tévhitek mielőbb megszűntetésében segít az Agrokép olvasóinak.

Több mint egy éve, hogy megszületett a törvény az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének egyszerűbb és gyorsabb eljárásáról. Tény azonban, hogy hiába a gyorsított eljárás, a 2,5 millió hektár közös tulajdonú föld átfogó rendezése huzamosabb időt vesz majd igénybe. Azzal kell tehát számolnunk, hogy ez a rendszerváltáskor örökül hagyott forma hosszabb ideig része lesz a magyar gazdák mindennapjainak. Éppen ezért, érdemes sorra venni és eloszlatni azokat a tévhiteket, amelyek az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban kialakultak.

Tévhit: A bérbeadáshoz nem szükséges az összes tulajdonostárs hozzájárulása

Gyakran előfordul, hogy egy adott földrészletnek több tíz, akár több száz tulajdonosa is van. Sajnos az sem kivételes, hogy a tulajdonosok némelyike már régen elhunyt (nem ritka a papíron 110-120 éves tulajdonostárs sem), akik a tulajdoni lapokon viszont továbbra is élő, jogképes személyként vannak feltüntetve.

Nos, ez a helyzet sem mentesít az alól, hogy a föld használatba adásához főszabály szerint az összes tulajdonostárs egyhangú döntése szükséges.

A gyakorlatban azonban – szemben a jogszabályi előírásokkal – az is előfordul, hogy egy gazdálkodó bérleti szerződés nélkül, vagy csak az elérhető tulajdonostársakkal leszerződve műveli a területet, sőt, még a területalapú támogatást is felveszi a föld után. Hogy miként lehetséges ez? Úgy, hogy amennyiben a tulajdonosok nem nyújtanak be területalapú támogatási kérelmet, úgy a tényleges földhasználó egy jegyzői igazolással már jogosulttá válhat a támogatás felvételére.

Fotó: Frank Yvette FY Délmagyarország

Tévhit: A használati megosztás örök időkre rendezi a földhasználat kérdését

A használat rendezése ettől függetlenül jogos igény a tulajdonostársak részéről – még akkor is, ha passzív vagy akár elhunyt személyek is vannak a tulajdonosok között. Erre szolgál az úgynevezett használati megosztás lehetősége. Ez egy olyan megállapodást jelent a felek között, amelyhez már nem szükséges az összes tulajdonos hozzájárulása, elegendő a tulajdoni hányadok alapján számított 50 százalék +1 szavazat is. Tovább könnyíti a használat rendezését, hogy a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az elhunyt, ismeretlen vagy nem válaszoló tulajdonostársak esetében. A konstrukció előnyei mellett azért arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetésénél ez nem köti a feleket.

Magyarán, más kiosztásban is megállapodhatnak, a törpeparcellák bekebelezésénél pedig semmilyen védelmet vagy előjogot sem jelent egy ilyen megállapodás.

Tévhit a bekebelezésről: A nagy hal mindig megeszi a kis halat

Az osztatlan közös megszüntetése kapcsán az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb eljárás eddig a bekebelezés formájában indult el. Bekebelezés esetén ugyanis viszonylag egyszerűen zajlik le az eljárás, nincs szükség előzetes földhivatali kérelemre vagy osztóprogram használatára, megosztás helyett pedig egyetlen személy szerzi meg a teljes földterületet. Erre jellemzően törpeparcellák esetében kerülhet sor, ahol legfeljebb csak egy tulajdonostárs éri el a területi minimumot, sőt sokszor a teljes terület sem haladja meg pl. szántó esetében az 1 hektárt.

Tévhit viszont, hogy minden esetben a legnagyobb tulajdonos lesz a bekebelező az adott ingatlanban.

Augusztus 14-én lépett hatályba ugyanis az a változás, miszerint, ha többen is jelzik a bekebelezési szándékukat a tulajdonosok közül, akkor semmi mást nem kell vizsgálni, csak azt, hogy melyikük ajánl magasabb ellenértéket a többiek tulajdoni hányadáért. Természetesen ez nem egy korlátlan lehetőség a bekebelező számára, hiszen az a tulajdonostárs, aki eléri a területi minimumot (például szántó esetében az 1 hektárt), az jelezheti a bekebelezőnek, hogy az ő esetében – a területi minimum elérése miatt – nincs bekebelezés. A dolog pikantériája, hogy ilyen esetben a többieket sem lehet bekebelezni – még akkor sem, ha azok nem is tiltakoztak a bekebelezéssel szemben. Ilyenkor minden marad a régiben, osztatlan közös tulajdonban.

+1: Mi a sorrend, ha több tulajdonostárs is élne az elővásárlási jogával?

Tudjuk jól, hogy a magyar birtokpolitikában meghatározó jelentősége van az elővásárlási jogoknak. Egy friss kúriai döntés most a tulajdonostársak elővásárlási sorrendjével foglalkozott, hiszen gyakran előfordult, hogy több tulajdonostárs rájelentkezése esetén a földhivatalok vizsgálni kezdték, hogy közülük ki a helyben lakó, ki az állattartó, és így tovább. Ez téves jogértelmezés volt, a helyes irányt pedig mostani határozatában már a Kúria is megerősítette: amennyiben a vevő és a nyilatkozatot tevő is tulajdonostárs, akkor köztük az elővásárlási sorrendet kizárólag az dönti el, hogy (sorrendben) ki

  1. a) családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja,
  2. b) fiatal földműves,
  3. c) pályakezdő gazdálkodó.

Cseh Tibor András/MAGOSZ