Natura 2000: fontos szabályok a gyepterületeken

Az egységes kérelemben idén is igényelhették a gazdálkodók a Natura 2000 gyepterületre járó kifizetéseket. A hektáronkénti 115 euró (2022-ben az átváltási árfolyam 369,19 Ft) támogatás fejében azonban egyes előírások betartása természetesen elvárt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján veszi sorba a lényeges szabályokat.

  • A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

Amennyiben nincs legeltethető állatállománya a gazdálkodónak – vagy szerződése a bérlegeltetésre – úgy a kaszálás tényét igazolni kell azzal, hogy a kaszálás megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban bejelentette a kaszálás tényét – email, levél – a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A kaszálás kezdeti időpontja Natura 2000 területen nem meghatározott, mint egyes AKG támogatások során. Itt a Nemzeti Park igazgatóság mondhat nemet a kaszálásra, ha éppen az ott védett állat költ, vagy például védett virág virágzik.

  • A területeken csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető azzal, hogy túllegeltetés tilos.
  • A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása sem megengedett.
  • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat.
  • A termőhely-idegen növényfajok terjedését meg kell akadályozni mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással*, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
  • Kaszálás esetén a terület legalább 5, legfeljebb 10 százalékát kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

Amennyiben a gazdálkodó, az inváziós, termőhelyidegen fajok elleni védekezési kötelezettsége miatt nem tudja betartani az előírt 5 százalékos határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a nemzeti park igazgatóságnak.

  • A vadriasztó lánc használata szükséges, valamint a kaszálást a terület középpontjából vagy a táblaszél mellől indulva kell megkezdeni úgy, hogy az állatok szabadon menekülhessenek, tehát zárványterület nem alakulhat ki.
  • Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl nem megengedett, mert a levegőtlen, tömörített, árnyékolt stb. állapot miatt az eredeti vegetáció károsodhat. Belvizet a gyepterületről elvezetni nem szabad.
  • Az esti órákban – a nyugalmi időszakban -napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés nem megengedett.

Engedélyt kell bekérni a természetvédelmi hatóságtól – nem a Nemzeti Parktól – , ha a legeltetést október 31. és április 23. között is folytatni szeretnénk. Amennyiben a terület egyben nitrátérzékeny is, úgy a téli legeltetés – november 30.-február 15. között – csak abban az esetben lehetséges, ha az állatok által elhullajtott trágya nitrogéntartalma éves szinten, hektáronként nem haladja meg a 120 kilogrammot.

Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.

A fenti előírások akkor is betartandók, ha nem igényeltük a Natura 2000 gyepterületekre jutó kompenzációs támogatást, de van Natura 2000 gyepünk. Ennek oka az, hogy a Natura 2000 területek földhasználati szabályai is részét képezik minden területalapon nyújtott közvetlen kifizetés alapvető elvárásait tartalmazó Kölcsönös megfeleltetés előírásrendszerének.

A támogatásért cserébe, tehát ami plusz feladatunk, hogy Naptári évre vezessük a Gazdálkodási Naplót, s annak egyes adatait jelentsük be az évet követő januárban (webGN).

Naptári évre – azaz január 1. és december 30. közötti időszak minden napjára legyen meg a jogszerű földhasználat.

A Támogatói okirat hatályba lépését követően képzésen kell részt venni, amennyiben a VP programozási időszakban – vagy az UMVP esetében – sem volt képzésen. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzési kötelezettséget a családi gazdaság vezetője vagy tagja is teljesítheti.

*speciális növényvédőszer-kijuttatás: valamely inváziós vagy termőhely-idegen növényfaj ellen pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatással – így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, a tőinjektálás technológia alkalmazásával – történő védekezés.

 

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink