Jól fizet a környezettudatos gazdálkodás

Több százmilliárd forinttal ösztönözné a kormány az aszály elleni védekezést a mezőgazdaságban. A következő évben induló új agrártámogatási rendszerben az öntözésfejlesztési beruházások mellett nagy hangsúlyt kapnak a termőföldek vízmegtartó erejének növelését célzó intézkedések is.

Jelentős változásokra kell felkészülniük a gazdálkodóknak a jövő évben induló új agrártámogatási rendszer kapcsán. Az előző időszakhoz képest a támogatások feltételrendszerében nagyobb hangsúlyt kapnak a környezeti és fenntarthatósági szempontok, a termelők azonban sok esetben nagyobb rugalmassággal választhatják ki a felkínált lehetőségek közül a gazdálkodásukhoz leginkább illő elemeket.

Bár az új KAP stratégiai tervének hivatalos jóváhagyása még nem érkezett meg, a brüsszeli szakemberek informálisan már elfogadták a következő európai uniós finanszírozási ciklus agrár-vidékfejlesztési támogatásainak szétosztását célzó dokumentumot. A terv környezeti szempontból meglehetősen ambiciózus, mivel az Európai Unió költségvetéséből származó vidékfejlesztési források jelentős részét, a keret 75 százalékát környezeti és klímacélokra fordítja az ország. A 80 százalékos nemzeti kiegészítő forrást is tartalmazó teljes borítéknak pedig mintegy 36 százaléka szolgálja a zöldcélokat.

A támogatási feltételek mellett tagadhatatlan, hogy a klímaváltozás hatásai is kikényszerítik a változást. Az idei rendkívüli aszály is rámutatott arra, hogy a korábban jól megszokott termelési módszerek helyett vagy mellett új eszközökre is szükség van ahhoz, hogy eredményes legyen a gazdálkodás. A szárazság ellen a leghatékonyabban öntözéssel lehet védekezni, s bár az elmúlt években történt némi előrelépés ezen a területen, van még hová fejlődni. Ezt a célt szolgálják az új KAP forrásai is. Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válasza szerint

a mezőgazdasági üzemek öntözésfejlesztési és a vízfelhasználás-hatékonyságot javító beruházásaira mintegy 186 millió eurót (az MNB mai árfolyamán számítva 76,82 milliárd forintot) különített el a kormány.

Az öntözés mellett azonban a vízmegtartást segítő mezőgazdasági gyakorlatokat is támogatja a tárca. A biodiverzitás növeléséhez jelentősen hozzájáruló, valamint a természetes vízvisszatartást támogató agrár-környezetgazdálkodási program, továbbá az ökológiai gazdálkodás támogatása továbbra is hangsúlyos marad. Ennek kerete a következő ciklusban eléri a 1,5 milliárd eurót (619 milliárd forint). A környezet- és klímavédelmi szükségletek kielégítésére pedig új beavatkozásokat is kidolgozott a tárca. Ezek között megjelenik például az úgynevezett agroökológiai földhasználatváltást támogató intézkedés, amelynek kiemelt célja a vízvisszatartás növelése. A program tervezett kerete 50 millió euró (20,65 milliárd forint).

A magyar KAP stratégiai terv a közvetlen támogatások területén is jelentős előrelépést tud felmutatni a vízvisszatartás érdekében. Az alaptámogatáshoz kapcsolódó előírások mind ezt a célt szolgálják. Ide tartozik például a minimális talajborításra vonatkozó előírások, a védett tájképi elemek, gyepek megőrzése, a vízvédelmi sávok, kis kiterjedésű tavak, fa- és bokorcsoportok, fás-cserjés sávok ökológiai jelentőségű területként való kijelölése, illetve az ökológiai jelentőségű másodvetések létrehozása. „Mivel a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai valamennyi közvetlen és területalapú támogatásra kiterjednek, tekinthetjük úgy, hogy évente 1-1,5 milliárd eurónyi (413-619 milliárd forint) támogatás feltételeként jelentkeznek a termőterületek vízmegtartó erejének növelését célzó feltételek” – mutatott rá a tárcavezető.

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a gazdálkodók azok után a földterületek után is támogatást kaphatnak, amelyeket vízmegtartó területként jelölnek meg.

Érdekeltté tesszük a gazdálkodókat, hogy a gazdaságosan nem művelhető vagy erre a célra felhasználható más szántóikat vízmegtartó funkcióval bíró területekké alakítsák át, és akként tartsák fenn. Az agroökológiai területek ugyanazt az összegű alaptámogatást kapják meg, mint a termeléssel hasznosított parcellák

– hívta fel a figyelmet írásbeli válaszában a miniszter. Nagy István szerint ez komoly előrelépés a jelenlegi gyakorlathoz képest.

Ezenfelül egy új, önkéntes alapú agroökológiai program is indul majd. A program választható előírásai közül a téli talajtakarás, a forgatás nélküli talajművelés, a talajkondicionálók és a mikrobiológiai készítmények alkalmazása, az ültetvények sorközének takarása, valamint a mikroöntözést ösztönző előírások is nagyban hozzájárulnak a vízmegtartáshoz. „A gazdálkodók saját adottságaik és saját belátásuk szerint döntik el, hogy a választott gyakorlatokat milyen arányban valósítják meg. Az AÖP pénzügyi keret évente nagyságrendileg 200 millió euró (82,6 milliárd forint)” – emelte ki a miniszter.

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink