Akár 30 százalékkal is több támogatás igényelhető a Natura 2000 erdőkre

Fotó: Huszár Gábor/Kisalföld
Jövőre is lesz lehetőség támogatási igények benyújtására „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című felhívás keretében, amelyben egyébként több módosítás is történt – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos pályázatok folyamatos elérhetősége érdekében, a Közös Agrárpolitika átmeneti támogatási időszakában – vagyis 2021-ben és 2022-ben – folytatódik az egyes releváns felhívásoknál a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidők meghosszabbítása – írta honlapján az agrárkamara. A köztestület által kiemelt felhívás célja a Natura2000 hálózat erdő hasznosítású területeire vonatkozó, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) előírásainak betartásából fakadó bevételkiesés, illetve többletköltségek kompenzációja a gazdálkodók számára.

A módosítás tartalmi részletei:

  • A támogatási kérelmek beadására- amely egyben kifizetési igénylés is – 2022-ben is lesz lehetőség az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül.
  • A VP módosítás alapján megemelkedtek a támogatási összegek, amelyeket a 3. számú melléklet tartalmazza. A támogatás mértéke a faültetvények és kultúrerdők, valamint a származék és átmeneti erdők esetében átlagosan 23, míg a természetszerű és természetes erdőknél több, mint 30 százalékkal növekedett. A megemelkedett támogatási összegeket a 2022-ben az egységes kérelem keretében benyújtott támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések – esetén alkalmazzák.
  • A támogatási időszak meghosszabbításával, illetve a támogatási összegek emelkedésével összhangban a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az éves fejlesztési keret (ÉFK) módosítása szerint pontosításra került: a korábbi 31,97 milliárd forinthoz képest 40 milliárd forintra nőtt.
  • Módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás: most már nem a folyósítás évének január 1-jén, hanem annak az évnek január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül megállapításra, amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó döntést meghozták.
  • Pontosították a vis maiorra vonatkozó szabályozást. amely szerint „Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.”
  • A Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezetben a jogosultsági kritériumok 6. pontjánál is átvezetésre kerültek az Evt. szankciókra vonatkozó aktuális változásai. (Az előző módosításnál ez elmaradt).

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

Szerző: Dósa Ildikó/NAK