Örökölhető-e az elővásárlási ranghely?

Forrás: Getty Images
Egy család életében mindig tragikus esemény egy hozzátartozó halála, de vajon mi a teendő ilyenkor a termőföldekkel? Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára az e tárgykörben is módosuló földpiaci szabályozás örökléssel kapcsolatos elemeit mutatja be cikkében.

Jelent-e problémát például egy haszonbérletnél az eddigi földhasználó halála? Lehet-e elővásárlási jogot gyakorolni az elhunyt hozzátartozónk után? A téma aktualitását jól mutatja, hogy július 1-től egy friss törvénymódosításnak köszönhetően már pozitív válasz adható ezekre a kérdésekre.

Mi az elővásárlási sorrend?

1) A Magyar Állam

2) A tulajdonostárs (közös tulajdon esetén)

3) A földhasználó

4) A helyben lakó szomszéd

5) A kiemelt tevékenységet végző földműves

6) A többi helyben lakó

7) A 20 kilométeren belüli földműves

Erdő vagy szőlő esetében ettől részben eltér a rangsor.

[Földforg. tv. 18. § (2) bek.]

Melyik elővásárlási ranghelyet lehet örökölni és melyiket nem?

Kezdjük az utóbbival: a földműves státusz vagy a helyben lakás esetében természetesen szó sem lehet a ranghely megörökléséről, hiszen azt az adott személynek kell megszereznie.

Ahol viszont indokolt az örökös számára a ranghely fenntartása, az például a földhasználó ranghelye. Ennek a rangsorbeli pozíciónak a feltétele a bejegyzett földhasználat és az is legalább 3 éve. Méltánytalan lenne viszont, ha a földhasználó halála esetén az örökösét (aki egyébként megörökli a haszonbérleti pozíciót) nem illetné meg ez a ranghely a föld eladásakor. Július 1-től ezért beépül a jogszabályba, hogy öröklés esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a földet a földhasználati nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás szerint az örökhagyó használta.

[Földforg. tv. 19. § (2) bek.]

Ugyanígy módosul majd a tulajdonostárs ranghelyének szabályozása egy öröklés esetén: ha a földműves tulajdonostárs a tulajdonrészét öröklés jogcímen szerezte, a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt tulajdonrésze az örökhagyó tulajdonát képezte.

[Földforg. tv. 18. § (3) bek.]

A tulajdonostárs ranghelyéről itt olvashatnak bővebben.

Az előhaszonbérleti sorrend

1) Volt haszonbérlő = helyben lakó állattartó, ökogazdálkodó, vetőmagtermesztő, kertészeti tevékenység

2) Tulajdonostárs

3) Helyben lakó szomszéd

5) Helyben lakó

6) 20 kilométeren belül lakó

7) Mezőgazdasági termelőszervezet

Melyik előhaszonbérleti ranghelyet lehet megörökölni?

Érdemes azzal kezdeni, hogy mi történik a haszonbérleti szerződéssel a bérbeadó vagy a bérlő halálakor. A haszonbérlet ugyanis egy olyan hosszú távú jogviszony, amely nem szűnik meg sem a bérbeadó, sem a bérlő halálával, sőt még az örökösök sem mondhatják fel a szerződést (egyedül a bérlő halála esetén van egy 30 napos felmondási lehetősége a bérlő örököseinek). A haszonbérlet örökléséről itt találhatók további részletek.

Ugyanez a logika indokolta azt is, hogy a haszonbérlő örököseinek ugyanúgy biztosítsa a „volt haszonbérlői” ranghelyet a jogalkotó. Július 1-től tehát a Földforgalmi törvény kiegészül a következő szabállyal: ha a volt haszonbérlő a földhasználati jogviszonyba öröklés útján lépett be, a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a földet az örökhagyó használta.

[Földforg. tv. 47. § (2e) bek.]

+1) Pozitív változások az osztatlan közös tulajdon megszüntetésénél is

Visszatérő probléma volt a közös tulajdon megszüntetésénél (kifejezetten a bekebelezésnél), hogy hiába került kiértesítésre a bekebelezendő tulajdonostárs és hiába fizették meg számára a megfelelő ellenértékezt, egy esetleges haláleset a teljes bekebelezési folyamatot félbeszakította. Emiatt egészül ki július 1-től azzal a jogszabály, hogy „ha a tulajdonostársak értesítését követően valamely tulajdoni hányadot érintően öröklés jogcímen történő tulajdonszerzés kerül bejegyzésre, az örökös tulajdonjogának bejegyzését megelőzően a bekebelezés érdekében tett intézkedések az örökösre is kiterjednek.”

[2020. évi LXXI. törvény 16. § (5a) bek.]

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.

 

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink