A legfontosabb tudnivalók a kisüzemi pályázatról

Fotó: eknős Miklós / Magyar Nemzet
Ismét megnyitják a kisüzemi pályázatot, melynek beadására 2022. november 17-30. között van lehetőség. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára összefoglalja mindazt, amit a potenciális pályázóknak érdemes tudni.

A kisüzemi pályázat népszerűségét mutatja, hogy már közel 9000 pályázó nyert eddig támogatást, összesen 36 milliárd forint értékben. A novemberre meghirdetett pályázati szakasz elsősorban azoknak jelent majd segítséget, akik korábban lemaradtak a beadásról vagy bármilyen okból elutasították a pályázatukat. A feltételek és a vállalások ugyan megegyeznek a korábbi szakaszokban előírtakkal, de a sikeres pályázatok érdekében érdemes ismét végigvenni a legfontosabb feltételeket és a pályázattal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.

Támogatásra jogosultak

Olyan őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet pályázhat, amely

  • 3000 – 6000 euró közötti STÉ üzemmérettel rendelkezik a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben (vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból) és
  • az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye/székhelye a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja 10 ezer fő alatti településen vagy ennél nagyobb tanyás települések külterületén volt.

Vállalások

Kiemelve a legfontosabb kötelezettségeket:

  • A Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását, emellett
  • A kedvezményezett mezőgazdasági üzemméretének legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére meg kell haladnia a 6.000 euró STÉ értéket (vagy a vállalt árbevételt), és
  • Az üzleti terv megvalósításával elért üzemméret, árbevétel eredményeket a működtetési időszak végéig (Támogatói Okirat hatályba lépését követő 60. hónap végéig) fenn kell tartani, továbbá
  • A projekt működtetési időszakának végéig fenn kell tartani az őstermelői, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozói, vagy szociális szövetkezeti minősítést.

Gyakorlati tudnivalók

1.) A lakcímkártya csatolása nem hiánypótoltatható dokumentum. Később, ha valaki településen belül költözött, azt jegyzői igazolással tudja igazolni a pályázati feltételek betartása érdekében.

2.) Családi gazdaságok esetében a mezőgazdasági termelésből és feldolgozásból származó nettó árbevétel meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásában szereplő adatokat kell figyelembe venni (amennyiben a támogatást igénylő adóbevallásra nem kötelezett, akkor az értékesítési betétlapon szereplő adatokat kell figyelembe venni).

3.) Kizárólag a 2021. évi lezárt SZJA-bevallással lehet most pályázni.

4.) A kompenzációs felár nem számít bele a mezőgazdasági árbevételbe, azt a kompenzációs felár összegével csökkenteni kell és így kell elérni a 3000 és 6000 STÉ üzemértéknek megfelelő árbevételt (azoknak, akik árbevétellel kívánnak megfelelni a feltételeknek).

5.) A bankszámlaszámot még a benyújtás előtt szükséges bejelenteni az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe.

6.) Felvásárlói, értékesítési szándéknyilatkozat esetén a fenntartási időszakot teljesen le kell fedni, ami most minden esetben 2023-tól indul.

7.) Nem pályázhat olyan személy, aki már nyertes kisüzemi pályázattal rendelkezik korábbról, vagy 2. pilléres fiatal gazda támogatásban részesült.

Szerző: Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára

Cikk felhasználási feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá. A felhasználási feltételekről itt olvashat.